National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Improvement of control and analysis techniques of a SPM model
Štefko, Marcel ; Nováček, Zdeněk (referee) ; Šulc, Dalibor (advisor)
Bakalářská práce se zabývá zdokonalováním výukového modelu mikroskopu atomárních sil (AFM). Součástí práce je rešerše stávajících analogii mezi makroskopickými jevy a fenomény spojenými s mikroskopii rastrovací sondou. Dále byla vybrána vhodná analogie, která byla následně implementována do již existujícího modelu mikroskopu atomárních sil. Do modelu byl integrován i jednodeskový počítač, který zajistí ovládání i bez nutnosti připojení externího počítače. Na závěr byly vyhodnoceny vlastnosti použité sondy a analogie mezi modelem a skutečnými mikroskopy atomárních sil.

See also: similar author names
8 ŠTEFKO, Martin
8 Štefko, Martin
2 Štefko, Martin,
1 Štefko, Miloslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.