National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Job rotation in the ČSOB bank, its benefits and hazards
Špačková, Helena ; Šikýř, Martin (advisor) ; Jindřich, Tomáš (referee)
Práce se zabývá problematikou interních rotací pracovních sil uvnitř organizace, praktická část se soustředí na aplikaci tohoto nástroje řízení lidských zdrojů v Československé obchodní bance, a.s. Výstupem je zjištění nejdůležitějších přínosů interní rotace pro ČSOB, problémů s ní spojených, a rizik, která s interní rotací souvisí.
Výběr, přijímání a adaptace zaměstnanců u Policie České republiky - správy Středočeského kraje
Špačková, Helena ; Dušková, Lucie (advisor) ; Stříteský, Marek (referee)
Popis, hodnocení a návrhy na zlepšení procesu výběru, přijímání a adaptace nových zaměstnanců u Policie České republiky. Přihlédnutí k rozdílu pracovní poměr - služební poměr.

See also: similar author names
5 ŠPAČKOVÁ, Hana
5 Špačková, Hana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.