National Repository of Grey Literature 143 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The development of "Resource Description and Access" cataloguing rules
Kárászová, Lenka ; Drobíková, Barbora (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
Cílem této diplomové práce je zmapovat vývoj vznikajících katalogizačních pravidel "Ressource Description and Access". První část je věnována současným mezinárodním standardům a úmluvám, které výrazně ovlivnily podobu i obsah RDA. Je zde představena historie a vývoj katalogizačních pravidel AACR2 a stručně popsána česká katalogizační politika. Dále jsou zmíněny studie FRBR a FRAD a vysvětleny jejich modely, popsány jsou také Ustanovení mezinárodních zásad katalogizace. Jádrem práce je představení způsobu tvorby pravidel RDA, stručný popis jednotlivých kapitol návrhu pravidel a porovnání s pravidly AACR2, přičemž jsou zmíněny především výrazné změny v konkrétních instrukcích. V praktické části jsou uvedeny příklady zpracování různých typů informačních zdrojů a různých bibliografických entit podle pravidel RDA. Závěrem je nastíněn přínos RDA pro mezinárodní i českou katalogizační praxi.
Current trends in the field of competitive intelligence
Tauchenová, Nikola ; Jarolímková, Adéla (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
The diploma thesis deals with the issue of Competitive Intelligence, its development, typology, process and used information resources. The thesis focuses especially on the analysis of current trends and tools for competition research. The last part of the thesis deals with the use of Competitive Intelligence within the selected company.
Retrospective cataloging at Archive and depository center at Charles University in Lešetice
Cvačka, Jan ; Římanová, Radka (advisor) ; Drobíková, Barbora (referee)
Retrospektivní katalogizace v Archivním a depozitním středisku Univerzity Karlovy v Lešeticích Jan Cvačka Abstrakt (anglicky) The topic deals with the retrospective cataloguing resources of the depository of Charles University in Lešetice. Depositary Center administrates the book collection of the former Institute of Marxism-Leninism of the Central Committee of the Communist Party. Books are retrospectively cataloguing by using the tools of the Uniform Information Gateway. Practicality of use is verified by the sample. This thesis also outlines the major variants of retrospective processing (recataloguing, retro-conversion) and the steps leading to today's possibilities of shared cataloguing between libraries. The emphasis is placed on the use of the Uniform Information Gateway for copying records. Uniform Information Gateway is specifically characterized (service provided, MetaLib, SFX, Z39.50).
Content management system with a focus on utilization in the library environment
Pappová, Michaela ; Pokorný, Jan (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
Systémy pro správu obsahu s důrazem na využitelnost v knihovnickém prostředí Michaela Pappová Abstract (in English): The work is focused on open source web content management systems (WCMS), the conception and contextualisation. The advantages and negative factors associated with the use of these systems are discussed based on SWOT analysis. The next section presents selected WCMS - Wordpress, Drupal, Joomla! and Plone. These systems are compared in terms of potential utilization / deployment on the web, especially for small and medium-sized libraries by analyzing a sample of library web sites and specialized extensions, functions and other options offered by the system.
The analysis of digital archive Ask the Library
Křížová, Jana ; Bratková, Eva (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
This bachelor's thesis seeks to analyze records of answered queries, saved in their online digital archive of the Czech national digital reference service called Ask your library. Two first chapters are based on studying sources, found within a bibliographical exploration of the subject. The first chapter briefly presents the service (development, current state, function, organization and administration, receiving and answering processes, etc.). The second chapter describes in detail the creation of online archive with answered queries and researching information from it. In the third chapter is detailed analysis of answered queries. The presentation of the results forms a major part of the work. The analysis includes the presentation and interpretation of basic statistics published on the Web site (eg. the proportion of questions within years, the share of stakeholders on answering queries, etc..), and analysis of the content of the answered queries within selected thematic categories (content and nature of the response, used and others recommended resources). Finally, the author evaluates the results of the analysis of the online archive of the answered queries and perspectives of next development of this service. Keywords: virtual reference services, Asky your library, reference query, analysis,...
The barriers to the use of library services by migrants from Belarus, Russia and Ukraine
Garmash, Sofya ; Nekolová, Kateřina (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
The bachelor thesis deals with barrier problems, which appear in communication between migrant, who could be Russian, Ukrainian or Belarusian, and Czech librarian. The first chapter devoted to theoretical introduction in intercultural communication; describes such terms as culture, national minority, assimilation and others. The second chapter devoted to detailed analysis of barriers (language, psychological), which can influence on communication of both sides. The third chapter focuses to foreigners (their types: migrant, refugee, asylum seeker) and on the types of residence, that migrants can obtain in the Czech Republic. There is also briefly describes the Ukrainians, Russians and Belarusians (reasons for migration, the number of migrants in the Czech Republic and so on.). The fourth chapter is practical and describes how is the situation in the Municipal Library in Prague, as well as research - including their preparation, methodology, process and results - which were analyzed by me in the two branches of this library. Both librarians and migrants took part in this research; and opinions of both groups are presented. . Conclusion devoted to an assessment of the results of research and recommendations how described barriers can be overcome. Keywords: intercultural communication, migrants,...
The fund profile of selected library in the view of representation of topic of the new religions, sects and magic.
Opatrná, Michaela ; Římanová, Radka (advisor) ; Kučerová, Helena (referee)
Thesis describes a basic analysis of the acquisition, processing, access to and use of titles in the topics of new religions, sects and magic in the Municipal Library in Prague. The work is based on theoretical definition of topics of new religions, sects and magic, and their division into sub-topics. A separate chapter is devoted to theoretical description of the decomposition of the library system. In the practical part is an analysis of 30 selected publications representing these topics. This part is based on the method of structured interviews with employees of the selected library, observation and data processing of computerized library information system (bibliographic records, anonymized logs borrowing). In the final chapter of this section there are evaluated the undertaken analysis of selected publications. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Political and educational role of public libraries in the 50 and 60 years in Ostrava region
Nováková, Zuzana ; Večeřová, Petra (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
Political and educational role of public libraries in the 50 and 60 years in Ostrava region The thesis is focused on cultural politics of the communist regime in the 50s and 60s of the 20th century in relation to public libraries. Based on archival materials the main attention is paid to the situation in the Ostrava region Cultural policy was aimed in two directions. First through repression, when citizens were banned from access to ideas and works that the regime considered as harmful or objectionable. This activity was implemented by censorship of printed materials, sorting of collections and persecution of opponents. Second way to filling the gaps after undesirable denied authors by pro-regime publications, written in the style of socialist realism. Public libraries were using different sorts of methods how to bring readers to this new literature and how to bring them up to be loyal and conscious builders of socialism - e.g. discussions and reader's conferences, literature contests and polls, Fucik's badge, Month of books and so on. The focus is also on libraries promotion of actions and activities supporting the policy of the Party and the government, such as celebrations of party anniversary, recruitment in mining, atheistic education of readers etc.
Methods for monitoring inter-library loans at selected libraries in Czech Republic
Chržová, Michaela ; Římanová, Radka (advisor) ; Pavlásková, Eliška (referee)
Metody sledování prezenčních výpůjček ve vybraných knihovnách v České republice Michaela Chržová Abstrakt (anglicky) The thesis is focused on the issue of monitoring inter-library loans with examples of particular libraries. This thesis commences with a definition of the in-house use and other basic terms and places them in the context of providing library loan services, the organization of library collections and the accessibility of documents in libraries. A separate chapter discusses the issue of feedback in libraries. This section describes the principle of feedback and describes the methods used and suitable for monitoring inter-library loans. Part is also devoted to the research that had been held in the past in the Czech Republic and abroad. The practical part deals with the survey of monitoring inter-library loans at libraries in the Czech Republic that was conducted via a questionnaire. Results are evaluated and described in this thesis. Examples of specific libraries show ways how to use data collected by monitoring in-house use in the acquisition of documents, development and organization of library collections. The result of this thesis is a description of methods for monitoring inter- library loans at selected libraries in the Czech Republic.
The support of the childrens' reading in the Czech Republic and German speaking countries
Šilerová, Eva ; Landová, Hana (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
The diploma thesis concentrates on the children's reading issues, and compares the approach to its support in the Czech Republic and the German speaking countries. The introductory part is devoted to the current children's reading, the factors that influence it, and reading interests of today's children. It also evaluates the contemporary Czech children's literature and its publishers. The following two chapters describe the activities for the children's reading support that are developed by Czech libraries and non-librarian entities. The next part introduces the projects for the children's reading support implemented in Austria and Germany; it also shortly describes the programs of other German speaking countries. The sixth chapter briefly outlines the subject matter of the children's reading support in both Czech and foreign media. There are two surveys attached to the thesis. The first compares the activities of selected Czech and foreign libraries, and their contribution to the children's reading support. The second survey, implemented among the children readers of the Central Library of the Municipal Library in Prague, evaluates the children's satisfaction with the offered thematic discussions for the school classes. The closing part summarizes the received findings, and recapitulates the...

National Repository of Grey Literature : 143 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.