National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
MUSICA POETICA LATINA: VOCAL MUSIC OF CZECH AUTHORS AFTER WORLD WAR II COMPOSED TO SECULAR LATIN TEXTS FOCUSING ON THE WORK OF JAN NOVÁK
Saláková, Magdalena ; Pecháček, Stanislav (advisor) ; Kolář, Jiří (referee) ; Říha, Josef (referee)
Title: MUSICA POETICA LATINA: VOCAL MUSIC OF CZECH AUTHORS AFTER WORLD WAR II COMPOSED TO SECULAR LATIN TEXTS FOCUSING ON THE WORK OF JAN NOVÁK Author: PhDr. Magdalena Saláková Department: Music Department Supervisor: Prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. Abstract: In her thesis, the author deals with musicalization of secular Latin texts. The thesis observes the work of Czech composers in the post-war period, focusing particularly on the work of the Moravian composer Jan Novák. The first chapter provides a general insight into the chronological development of music-making on Latin texts in Czech and Moravian regions. Facts about prominent authors and their works are set in the context of the time and cultural-political development of the individual decades. In the second part, the author examines the field of musicalized Latin texts of the secular sphere and lists four areas: ancient poetry, medieval student poetry, works of humanist and Baroque authors and contemporary Latin works. After the characteristics of respective areas, the thesis presents a summarizing view on the works of Czech composers in terms of themes. The following chapter presents the most important Czech authors of musical compositions to secular Latin texts. Individual portraits present the work of P. Eben, Z. Lukáš, J. Novák and...
Závislost využitelného (vytěžitelného) potenciálu obnovitelných zdrojů energie na výkupních cenách energie: Multikriteriální analýza
Ecoimpact, Praha ; Říha, Josef
Předmětem zadání studie bylo: Generování charakteristik posuzované množiny variant (technologií), volba a definování kritérií, stanovení relativní důležitosti (váhy kritérií), teoretický rozbor strategie rozhodování, modelové schéma pro aplikaci metody TUKP, výpočet priorit a hierarchizace variant.
Posouzení vlivu Plánu odpadového hospodářství (POH) na životního prostředí (SEA POH)
Česká zemědělská univerzita, Ústav aplikované ekologie LF, Kostelec nad Černými lesy ; Říha, Josef ; Mikoláš, Jan ; Zimová, Magdalena ; Zdražil, Vladimír ; Martiš, Miroslav
Předmětem Posouzení je verze Plánu odpadového hospodářství ČR ze dne 21. 10. 2002. Posouzení se soustřeďuje na závaznou část POH (kapitola 3), při čemž ovšem přihlíží k vazbám této kapitoly k ostatním částem POH, tzn. jak k jeho zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění), vymezenému poslání a k jeho analytické části v uvedené verzi, tak k v této verzi obsažené části směrné a k relevantním přílohám.
Analysis of economics in Chlumec
Dochvát, Martin ; Vopátek, Jiří (advisor) ; Říha, Josef (referee)
My bachelor thesis "Analysis of economics in Chlumec" focus in theoretical part on general functioning of local governments, especially in areas of econimic review, loans, debt solutions and legislative powers of elected members of local authorities. In practical part, I attempt to analyze Chlumec, chosen as an example. This section describes Chlumec and its economic development over the past ten years. I especially focus on economical part, investments and indebtedness if this village. Furthermore, I also focused on housing, activities of the mayor and local government alltogether and on possible measures of debt relief and current status of Chlumec concerning this topic. At the very end are notes and results which arised from this work.

See also: similar author names
20 ŘÍHA, Jakub
29 ŘÍHA, Jan
5 ŘÍHA, Jaroslav
20 Říha, Jakub
29 Říha, Jan
2 Říha, Jaromír
5 Říha, Jaroslav
3 Říha, Jiří
29 Říha, Ján
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.