National Repository of Grey Literature 18 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Use a cheap GPS receiver for precise landing guidance
Trčka, Ondřej ; Červenka, Miroslav (referee) ; Šplíchal, Miroslav (advisor)
Presented master‘s thesis deals with the use of cheap GPS receiver for precise landing guidance. The theoretical part of the master’s thesis contains basic information about global navigation satellite systems function and current use of these systems in air transportation including the description of the specified requirements for GNSS accuracy in aviation. The practical part contains comparison of available low-cost receivers at the market, selection of two receivers for verification measurements, verification measurements with the goal of verifying capability of vertical guidance on descending trajectory and identification of factors that affect measuring accuracy. Results are presented in tables and charts. The statistical analysis at the end provides overview of deviations and errors of both selected and tested receivers and allows to evaluate precision and usability for precise vertical guidance on landing trajectory.
Optimization design geometry of the multilateration systems
Jodas, Vojtěch ; Šplíchal, Miroslav (referee) ; Červenka, Miroslav (advisor)
This diploma thesis is focused on optimizing the design geometry of multilateration systems. The aim of the thesis is to analyze the current multilateration methods, to get acquainted with TDoA method, ADS-B technology and DOP method. And based on this knowledge, simulate the geometry of ground stations and evaluate their deployment using DOP
Analysis of available applications on airspace in Central Europe and their use for route planning
Zgančík, Martin ; Červenka, Miroslav (referee) ; Sklenář, Filip (advisor)
The thesis aims to create an overview and compare available commercial and non-commercial VFR flight planning applications. Additionally, to plan a flight within Central Europe with the minimal length of 1000km under VFR and to describe the pre-flight on-land preparation. The thesis consists of three parts. The first part of the thesis consists of the overview and comparison of selected applications for VFR flight planning. The second part describes and compares applications that map the airspace within Central Europe. The third part focuses on practical flight planning while using one of the aforementioned applications.
Aircraft's Engine Data Recorder
Vrána, Michal ; Šebesta, Ondřej (referee) ; Červenka, Miroslav (advisor)
This thesis deals with aircraft engine monitoring system. In the first part a study of current solutions, available on the market is made. Next is the description of test airplane, where the prototype of the instrument will be tested. Description of prototype instrument, it’s data handling and graphical solution are all analysed in the next chapter, with pros and cons of possible solutions. Last chapter deals with further instrument development and possible data postprocessing.
Aviation Phraseology Study Tool
Lacková, Karolína ; Červenka, Miroslav (referee) ; Šoustek, Petr (advisor)
This thesis deals with creation of study tool for teaching aviation phraseology. Theoretical part is focused on explanation of communication at controlled and non-controlled airports. It deals with learning platform Moodle and also defines other already existing softwares for aviation phraseology. Practical part is targeted on creation of study tool for teaching aviation phraseology in module E-learning in Information system of VUT.
Puchmajer's poetry collections. The birth of contemporary Czech verse
Dobiáš, Dalibor ; Červenka, Miroslav (advisor) ; Jiráček, Pavel (referee) ; Langerová, Marie (referee)
The submitted work uses the example of poetry collections of A.J. Puchmajer (Sebrání básní a zpěvů /1795, 1797/ and Nové básně /1798, 1802, 1814) and other contemporary poetry, theoretic and critical works in the wider context of forming of new Czech prosody and meter system. The focus is put on treatise of verse problems in the traditions of Czech literary-scientific structuralism and development of this scientific tradition; further on the interpretation of relevant social, philological and poetological discourse of the end of 18th and beginning of 19th century with primary focus on literary works; and finally on the treatise of processes, by which the new Czech verse formed, in relation to older local literature of 18th century and current European context. In the general concept of literary science, the reform of the Czech verse, as performed by Slavist J. Dobrovský (Böhmische Prosodie, 1795), represents a milestone, perhaps even the beginning of new Czech prosody. Older "lower" syllabism (prosody directed by the constant number of syllables in a verse) and "higher" quantitative metrics (based on the alternation of long and short beats as in the ancient literature) were criticized by Dobrovský as archaic, insufficient (syllabism) or being contrary to the spirit of Czech language (quantitative metrics)....
Aerologic Probe Return Module
Malalan, Nina ; Horpatzká, Michaela (referee) ; Červenka, Miroslav (advisor)
Metody, jak získat zpět měřicí vybavení pro průzkum horní atmosféry, jsou v současné době značně omezené. Velmi nízká míra návratnosti vedla k návrhu radiosondy na jedno použití, což nutí mnoho světových meteostanic omezit počet provedených denních měření. Snížení frekvence sondáže pak následně vede ke snížení přesnosti předpovědi počasí. Tato práce otevírá cestu k alternativě v podobě konstrukce návratového modulu, který by měl zajistit řízené vyklesání aerologické sondy a přistání na vhodném místě. Zvolená konstrukce je výsledkem analýzy možných konfigurací, jejichž cílem bylo najít nejoptimálnější variantu pro splnění požadavků mise. Konvenční konfigurace s pevnými křídly je zde sledována zkoumáním jejích základních částí. Zvolené součásti jsou dimenzovány na základě dvou krokových iteračních metod detailně popsaných v této práci. Dále jsou zkoumány základní požadavky na autonomii návratového kluzáku. Je zde navržena koncepce řídicího systému, který by měl vybrat nejvhodnější a dostupné místo pro přistání a navést kluzák k přistání na něm. V neposlední řadě jsou analyzovány a zvažovány možné metody instalace užitečného zatížení a studovány a porovnávány možné systémy odpojení od meteorologického balónu. Popsaný návratový modul by měl ve výsledku umožnit častější provádění měření atmosféry s přesnějšími měřicími zařízeními u kterých bude předpoklad vysoké pravděpodobnosti opakovaného použití. Očekává se, že tento přístup by měl vést ke snížení nákladů na sondáž atmosféry a zároveň zredukovat množství použitého materiálu a produkovaného odpadu.
Energy Harvesting and its capabilities for use in aircraft structure health monitoring
Dvořáček, Zdeněk ; Červenka, Miroslav (referee) ; Koštial, Rostislav (advisor)
The purpose of this bachelor thesis is to analysis of thermoelectric generator as power supply for wireless sensors in aircraft structures monitoring system. The theoretical part contains a research of thermoelectric phenomenon and current solutions. In practical part is a goal to build laboratory teaching model for the analysis of the performance of various types of conventional thermoelectric generators.
Layout optimisation method for active structural health monitoring
Červenka, Miroslav ; Koštial, Rostislav
This paper describes optimisation method for designing sensoric layout for Active Structural Health Monitoring (A-SHM) by Ultrasonic Guided Waves (UGW) on metal and non-metal (composite) materials. The SHM sensors need to be placed optimally in order to detect structural damage with high probability before the damage turns critical. Configuration of used optimisation algorithm for such task is not straightforward. Differential Evolution (DE) has two configuration parameters – the mutation factor F and the crossover rate CR – whose settings largely influence the solution quality the optimisation process can yield. For that matter we describe an elaborated a method to guide this selection towards good results using visual heat maps with the intent to select best DE’s variant and particular configuration to receive the most optimal SHM sensorics layout.
Jan Kameník's poetic work
El-Dunia, Zita ; Červenka, Miroslav (advisor) ; Vojvodík, Josef (referee) ; Žůrek, Jiří (referee)
The topic of my thesis is the body of poetic works by Jan Kameník, which was a pen-name of Ludmila Macešková (1898-1974). Jan Kameník's poetic works consist of five collections of poetry; they are frequently classified as unusually distinctive and unique in the Czech literary context. My thesis asks two related questions: "where does Jan Kameník fit in to the Czech literary context" and "what is the relationship between mystique and poetry in Kameník's literary work". My fundamental methodological point was an examination of the "aesthetic content" as applied by Josef Vojvodík in his monograph From Aestheticism to Eschaton. Models of the World and Existence in the Lyrical Work by Otokar Březina. Symbolic Paradigm Reconstruction (2004). In the case of Jan Kameník/ Ludmila Macešková, the issue of the subject comes forward in specific contexts and in relation to the male stylisation in a female author's texts under her male pen-name. To grasp the problem issues of the subject in Jan Kameník's poetry, I applied studies by Miroslav Červenka, Marie Kubínova and Vladimír Macura presented in the bulletin, Proměny subjektu (Metamorphoses of the Subject) (1994). By giving a view of a wider cultural and literary context, evaluation of Kameník research so far and my own interpretation of Kameník's poetry collections, I...

National Repository of Grey Literature : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
4 ČERVENKA, Martin
2 Červenka, Marek
4 Červenka, Martin
10 Červenka, Michal
2 Červenka, Miloš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.