National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Advertising, law and ethics
Černá, Michaela Bc. ; Hejda, Jan (advisor) ; Jahodová, Naděžda (referee)
Cílem práce je shromáždit znalosti z oblasti reklamy v podnikání a zmapovat, jak je reklama regulována v okruhu právním a etickém dle Obchodního zákoníku a Etického kodexu reklamy, které prošly v nedávné době novelizačním procesem. V praktické části je analyzován projekt ?Český sen?, který proběhl v České republice 31. května 2003.

See also: similar author names
3 ČERNÁ, Magdalena
9 ČERNÁ, Marie
35 ČERNÁ, Michaela
2 ČERNÁ, Miroslava
20 ČERNÁ, Monika
3 Černá, Magdaléna
7 Černá, Marcela
1 Černá, Mariana
9 Černá, Marie
2 Černá, Marina
15 Černá, Markéta
2 Černá, Marta
40 Černá, Martina
40 Černá, Martina
35 Černá, Michaela
2 Černá, Michaela,
3 Černá, Michala
6 Černá, Milena
1 Černá, Miluše
2 Černá, Miroslava
20 Černá, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.