National Repository of Grey Literature 63 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Formal and informal regulation of advertising in the Czech Republic
Kutáková, Petra ; Seknička, Pavel (advisor) ; Hraba, Zdeněk (referee)
Focusing on the Czech Republic's current reality, the paper describes basic relations between legal (formal) and other (informal) ways of regulation of advertising. Having covered basic marketing and advertising terminology and legal definitions of essential advertising terms, it further generally describes the principles of both formal and informal regulation of advertising. Formal regulation is represented by European Union rules focusing on general advertising regulation and consumer protection. The description of the Czech Republic's current legal regulation consists in a list of most recent laws in the area of public (constitutional and speficic laws) and private (civil and business) law. Moreover, areas such as business ethics, ethics in management, its principles, methods and tools are presented, ethical codices being the focal point here and basis for further analyses in the following parts of the paper. Informal regulation is based on business and professional ethics and further develops the idea of ethical codices when describing the principles of self-regulation as the most important informal regulatory system. The principles of self-regulation of advertising are divided into two groups: theoretical and applied. The latter are based on the rules declared by international self-regulation...
The Markets in Financial Instruments Directive and its application to the capital market of the Czech Republic
Janeček, Petr ; Seknička, Pavel (advisor) ; Tomažič, Ivan (referee)
Application of MiFID on the czech capital market In this work we describe and analyze evolution of Czech capital market and crucial changes which are caused by implementation of Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) to the Czech legal system. We use the interdisciplinary (legal and economic) approach when studying this subject. Firstly, we discuss the relation and difference between definitions "capital market" and "financial market". The interest is also focused on use of this terms in legal system. Then we describe basic changes in the historical evolution of the Czech capital market. In this section, we focuse our interest on the institutions which represent supervisory authority of the capital market. This historical chapter is structured on three basic periods: evolution of the capital market from its beginnig to the restauration in 1993, period of coupon privatization and the period of creation of diferent institutions which supervisored the Czech capital market. Further, the development of Czech legal system concerning the capital market is described. This section is divided in two separate parts - evolution of Czech and EC law. Lastly, we target our interest on the implementation of the Direction in the Czech legal system which constitute the base of this work. This chapter contains the...
Legal and economic aspects of capital market regulation
Maczvalda, Ladislav Josef August ; Seknička, Pavel (advisor) ; Bažantová, Ilona (referee)
The diploma thesis deals with the issues related to capital market regulation from a more complex point of view. The capital markets represent a significant part of market mechanisms in the developed market-economy countries. They act as a significant means of transfer as well as material artifacts re-allocation. Understanding of capital market in the quality of an interdisciplinary phenomenon is the point of departure. The individual approaches that we have chosen in order to grasp the subject of capital market regulation are the following: law, economics, ethics, and on a limited basis, psychology. The intention is to catch legal regulation (reactive) on the one hand - executed institutionally (provided by the authority of state), and on the other hand a form of regulation represented by the proactive self-regulation approach based on ethical values - the approach of psychology representing a transitional mechanism - with this all set in the context of economic reality and its specific approaches to regulation. The diploma thesis reflects the recent years developments - partly the financial crisis, then the financial market globalisation and internationalisation as well as the Czech Republic integration into European structures. The analytical and descriptive focus prevails in the diploma thesis....
Economic and legal aspects of a certified auditor's activities
Karban, Vojtěch ; Pokorný, Jan (advisor) ; Seknička, Pavel (referee)
Diplomová práce Ekonomické a právní aspekty auditorské činnosti se zabývá činností auditora. První kapitola se věnuje právní regulaci auditorské činnosti, tj. zákonu č. 93/2009 Sb. Jelikož zákon nabyl účinnosti dne 14.4.2009, jedná se o téma navýsost aktuální. Práce detailně popisuje jednotlivé instituty nového zákona jako je Rada pro veřejný dohled nad auditem, subjekty veřejného zájmu, zabývá se podmínkami pro výkon auditorské činnosti. Pozornost je věnována i zvýšeným nárokům na chování auditora jako jsou etika, nezávislost a mlčenlivost. Významný prostor je věnován i Komoře auditorů ČR jako jediné samosprávné organizaci zastřešující všechny auditory či auditorské společnosti. Závěr právní části je věnován zhodnocení současného právního stavu a nástinu možného dalšího vývoje, kde autor zaujímá stanovisko k této úpravě. Druhá kapitola, nazvaná Ekonomické aspekty auditorské činnosti, se zabývá popisem auditorské činnosti doprovázený mnoha praktickými příklady, tj. popisem práce auditora na jednotlivých zakázkách. V této práci nejsou popsány všechny aspekty auditorské činnosti. Pozornost je zaměřena na nejdůležitější z nich. Struktura této kapitoly kopíruje sled auditorských prací. Postupně popisuje obecné cíle auditora, plánování auditu, identifikace a vyhodnocení rizik při auditních zakázkách,...

National Repository of Grey Literature : 63 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.