National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Thermophysical properties of hydrogen peroxide modeled with the cubic equations of state using software package TREND
Vinš, Václav ; Prokopová, Olga
The research report focuses on modeling of thermophysical properties of hydrogen peroxide intended for use as rocket propellant. Based on the literature review of available data and property correlations, the cubic equations of state by Soave-Redlich-Kwong and Peng-Robinson were developed. The equations were implemented in thermodynamic property package TREND developed at Ruhr University Bochum. Tabulated data for the saturated vapor and liquid and for a set of given isobars were generated. Obtained results will be used as inputs in the CFD simulations of the hydrogen peroxide flows.
Report on the reference densities of water and air employed for the adjustment of vibrating tube density meter
Vinš, Václav ; Prokopová, Olga
Zpráva představuje souhrn několika modelů pro určení referenčních hustot čisté vody a vlhkého vzduchu při atmosférickém tlaku, které jsou potřebné k teplotní kalibraci hustoměru s vibrační trubicí Anton Paar DMA 5000 M. Při nastavení přístroje využívaného v Laboratoři termofyzikálních vlastností vzešla řada technických otázek ohledně kalibrace přístroje. Tato zpráva slouží zejména jako podklad k diskuzi se zástupci společnosti Anton Paar. S použitím softwaru pro technické výpočty Matlab byly vytvořeny programy pro výpočet hustoty vody pomocí stavové rovnice IAPWS-95 od Wagnera a Pruße (2002), CIPM standardu od Tanaky a kol. (2001) a vztahu od Spiewecka a Bettina (1992). Pro vlhký vzduch byl sestaven model na základě IAPWS Guideline G8-10 (2010) založeném na stavové rovnici pro suchý vzduch od Lemmona a kol. (2000) a stavové rovnici pro vodu IAPWS-95. Výsledky byly porovnány s CIPM standardem od Picarda a kol. (2008) a zjednodušeným vztahem od Spiewecka a Bettina (1992). V závěrečné části jsou prezentována data naměřená v Laboratoři termofyzikálních vlastností pro čistou vodu v teplotním rozsahu 2 až 50 °C pro různá nastavení referenčních vztahů pro hustoty vody a vlhkého vzduchu použité při kalibraci přístroje.\n

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.