National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Traumatic brain injury I. - intracranial hypertension.
Machková, Zdeňka ; Kudláčková, Zděnka (advisor) ; Herink, Josef (referee)
First and last name: Zdeňka Machková Title: Traumatic brain injury - intracranial hypertension Graduation thesis Charles university in Pratur Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Healthcare bioanalytics The aim: The aim of this graduation theses was the background research of the special literature and information resources, which are consist of intracranial hypertension. In the graduation theses we definied intracranial hypertension and also we noticed the description of the pathophysiological mechanisms generation intracranial hypertension. Main knowledge: Intracranial hypertension is one of the most important pathophysiological mechanisms, which in principle influence the prognosis of the patient after the brain injury. On the development of the intracranial hypertension after brain trauma it is most ofen shared intracranial bleeding, cerebral oedema or failure of the cerebrospinal fluid. Adult person in the recumbency has got normal values ICP between 7-15 mmHg. Values ICP which are higher than 20mmHg are generally accepting as pathological. Intracranial hypertension contributes to the reduction cerebral perfusion pressure, which is important for the preservation of the blood running in all brain areas. Reducted cerebral perfusion pressure leads to the ischemia of the brain. The main aim of...
Akvizice cizojazyčné literatury ve veřejných knihovnách
Kašpárková, Šárka ; Machková, Zdeňka
Cílem metodiky akvizice cizojazyčné literatury je stanovení optimalizace pro výběr, zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů tak, aby se efektivně uplatnila při práci se čtenáři veřejných knihoven. Materiál zohledňuje potřeby literatury určené k rozvoji jazykových dovedností obyvatel, zhodnotil i stav doplňování cizojazyčnou literaturou v jazycích národnostních a etnických menšin, zejména práci knihoven s polskou literaturou na Těšínsku.
Fulltext: Download fulltextPDF
Traumatic brain injury I. - intracranial hypertension.
Machková, Zdeňka ; Herink, Josef (referee) ; Kudláčková, Zděnka (advisor)
First and last name: Zdeňka Machková Title: Traumatic brain injury - intracranial hypertension Graduation thesis Charles university in Pratur Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Healthcare bioanalytics The aim: The aim of this graduation theses was the background research of the special literature and information resources, which are consist of intracranial hypertension. In the graduation theses we definied intracranial hypertension and also we noticed the description of the pathophysiological mechanisms generation intracranial hypertension. Main knowledge: Intracranial hypertension is one of the most important pathophysiological mechanisms, which in principle influence the prognosis of the patient after the brain injury. On the development of the intracranial hypertension after brain trauma it is most ofen shared intracranial bleeding, cerebral oedema or failure of the cerebrospinal fluid. Adult person in the recumbency has got normal values ICP between 7-15 mmHg. Values ICP which are higher than 20mmHg are generally accepting as pathological. Intracranial hypertension contributes to the reduction cerebral perfusion pressure, which is important for the preservation of the blood running in all brain areas. Reducted cerebral perfusion pressure leads to the ischemia of the brain. The main aim of...

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.