National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Software requirements engineering and implementation of IS/ICT project requirements
Kinská, Marcela ; Stanovská, Iva (advisor) ; Selčan, Vladimír (referee)
This diploma thesis defines the issue of software requirements engineering and the implementation of software requirement into IS/ICT projects. One of the aims is to highlight the importance of systematic requirements management to successful IS/ICT projects. The theoretical part of thesis includes requirements definition, requirements typology and qualitative parameters of good requirement and actors, that are involved into the process of requirements management. The practical part of this thesis defines the process of requirements management general accepted methodologies of as it is specified in the internationally recognizable methodologies. Author's own contribution is the definition of a methodological process for managing requirements specifications, based on rigorous methodologies and extended to reflect author's practical experience. Methodological approach is tailored to the needs of smaller software companies and small to medium scale IS / ICT projects, and, if necessary, is further extendable. Another practical benefit of this thesis is the recommended methodology for change management requirements. Proposal process is based on the ITIL set of best practices; sub-threads are adapted to be able to meet the change management requirements and the broader business environment infrastructure. This methodology emphasizes an individual approach to the requirement. There is a recommendation of appropriate software tools for development and management requirements support divided into partial ITIL processes.
Možnosti vysokorychlostního připojení k internetu pro vybranou organizaci
Kinská, Marcela ; Toman, Prokop (advisor) ; Kubíček, Jovan (referee)
Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou implementace vysokorychlostního připojení k internetu v podmínkách malé až střední organizace (SME). Poté, co čtenáři přiblížím technologie vysokorychlostního připojení vhodné pro nasazení v podmínkách SME, následuje hlavní část mé práce tvoří tématická oblast internetu v organizaci, obsahující možnosti využití vysokorychlostního připojení k internetu, tzv. služby internetu, stejně jako metodiku jeho výběru, kterou považuji za vlastní přínos své práce. Teoretickou část této práce jsem pak rozšířila o případovou studii. Na příkladu z praxe, reprezentovaného středně velkou organizací, uvádím nejen parametry současného i předchozích řešení vysokorychlostního připojení k internetu, ale analyzuji zde i současný stav využití internetu v organizaci. Praktickou část mé práce v závěru doplňuji o konkrétní doporučení, jak využití vysokorychlostní přípojky v podmínkách zkoumané organizace zefektivnit. Vycházím přitom ze znalostí nabitých v průběhu studia odborné literatury.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.