National Repository of Grey Literature 195 records found  beginprevious186 - 195  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Development of retail trade in the Czech Republic since 1993
Nymsa, Jakub ; Drozen, František (advisor) ; Šípek, Ladislav (referee)
Thesis describes main development trends of retail industry and its network in the Czech Republic as well as changes in consumers' behaviour and in the position of Czech retailers on the basis of available statistical data and findings of surveys since 1993 to the present and near future.
Comparison of insurance products on the Czech market
Dudová, Eliška ; Drozen, František (advisor) ; Šípek, Ladislav (referee)
Scope of this thesis reposes solely on life insurance. The first part prospects the situation of life insurance on the Czech market in connection with current discussion on need for pension reform. The second part at first generally defines various types of life insurance products and continues with survey of particular insurance products of five principal insurance companies (namely Ceska pojistovna, ING, Allianz, Kooperativa, Generali) as well as with assesment of supporting consultancy services.
Implementace systému plánování a rozpočtování
Kubáňková, Marie ; Král, Bohumil (advisor) ; Drozen, František (referee)
* Celý systém plánování by měl sloužit k ověření reálnosti podnikatelské vize a zhodnocení vkladů manažerů a zobrazovat předpokládané hodnotové výsledky alternativně. * Citlivost trhu cestovního ruchu zdůrazňuje potřebu tvorby analytického aparátu, který velice rychle vyhodnotí změny, jež se na trhu nečekaně objeví. * Plánování činnosti společnosti na pět let dopředu nás upozorňuje na nutnost změn, bez kterých hrozí předlužení společnosti a problémy se solventností a likviditou. * Celá práce na praktickém příkladě malé firmy ukazuje nejen výhodu, ale i potřebnost plánování, rozpočtování a kalkulace pro udržení či posílení tržního postavení společnosti.
Out-of-court Settlement of Consumer Disputes
Zhuravlova, Milena ; Drozen, František (advisor) ; Zatočil, Jiří (referee)
Bakalářská práce je zaměřená na ochranu spotřebitele a jeho novou instituci ? mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Tento institut umožňuje podnikatelům a spotřebitelům se dohodnout na smírném řešení problému v krátkých časových termínech a za nízké náklady řízení. První část této práce se zaměřuje na teoretické předpoklady ochrany práv spotřebitele, na právní úpravu této sféry a na základní pojmy, které jsou s touto oblastí spojeny. Důležitým aspektem je problematika institucí ochrany spotřebitele.Praktická část popisuje postupy při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Dále jsou uvedené některé příklady, které se staly v minulém roce a které vyžadují nějaké řešení.
Úspěšnost firmy
Vojáčková, Jitka ; Hebák, Petr (advisor) ; Drozen, František (referee)
Diplomová práce se zabývá možnostmi hodnocení úspěšnosti firmy podle různých úhlů pohledu od finančního po socio-environmentální. Analyzuje pomocí statistických metod (jako je Faktorová analýza, Shluková analýza) shodu pořadí firem dle různých hodnotících kriterií. V úvahu této analýzy bere i oborovou odlišnost činnosti hodnocených firem, jež je zjišťována pomocí metody Analýza rozptylu (ANOVA).
Real estate valuation
Fleiberk, Tomáš ; Drozen, František (advisor) ; Zatočil, Jiří (referee)
Práce mapuje základní přístupy k oceňování nemovitosti - rodinného domu. Komparativní, výnosový a nákladový a tyto prakticky aplikuje na konkrétní nemovitosti v praktické části.
Ochrana spotřebitele v České republice
Kneslová, Pavla ; Drozen, František (advisor) ; Filipová, Vladimíra (referee)
Ochrana spotřebitele v České republice ? základní pojmy, právní předpisy pro ochranu spotřebitele, historie ochrany spotřebitele. Dozorové orgány v ČR ? Ministerstvo průmyslu (RAPEX, Evropské spotřebitelské centrum v ČR), Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce (RASFF), Státní veterinární správa ČR, Orgány ochrany veřejného zdraví, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Puncovní úřad, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Český metrologický institut, Ústav zemědělských a potravinářských informací, Informační centrum bezpečnosti potravin. Spotřebitelské organizace v ČR, jejich činnost, projekty a kampaně. Podnikatelské svazy v ČR. Koncepce spotřebitelské politiky ČR. Reklamace. Ochrana spotřebitele v Evropské unii.
Qualification of authorized court experts and appraisers
Mrhálková, Anna ; Drozen, František (advisor) ; Zatočil, Jiří (referee)
Tato práce je zaměřena na zmapování činnosti znalců (částečně i odhaců), dále na základě dostupných podkladů analyzuje znaleckou (odhadcovskou) činnost, a to jak v oblasti komerční, tak i v oblasti práce pro justiční orgány. Dále se zaměřuje na zákonem i praxí požadovanou kvalifikaci a morální předpoklady uchazečů o zápis do seznamu znalců.
Exekuce a konkurz v ekonomickém životě
Štěrbová, Zdeňka ; Drozen, František (advisor) ; ¨Zatočil, Jiří (referee)
Diplomová práce se zabývá otázkou exekuce a konkuzu v České republice. V jednotlivých kapitolách je postupně probrána historie konkurzu a exekuce, dále je zde obsažena jejich chrakteristika.Také je vysvětlen průbeh konkurzního a exekučního řízeni včetně povinností a práv správce konkurzní podstaty a exekutora. V souvislosti s konkurzním řízením není opomenut důraz na rozdíly, které přijdou se zavedením nového insolvenčného zákona.V diplomové práci jsou rovněž obsažena statistická data týkající se jak exekucí tak konkurzů v jednotlivých letech.Majorita práce se věnuje analýze exekuce společnosti Setuza a.s..Doplňkem této anylýzy je ukázka průběhu fiktivního případu exekuce z pohledu exekutora.
Diagnosis of a company according to its financial statements
Košárek, Zdeněk ; Drozen, František (advisor) ; Zatočil, Jiří (referee)
Práce analyzuje finanční zdraví mobilního operátora T-Mobile na základě rozvahy, výsledovky a výkazu cash-flow z let 2000 ? 2005 a podává tak základní obraz finanční situace společnosti. V diagnostice firmy je zahrnuta horizontální a vertikální analýza zmíněných účetních výkazů, analýza poměrových ukazatelů (rentability, likvidity a aktivity), bankrotní a bonitní modely a závěrečné srovnání vypočtených ukazatelů s dalšími dvěma mobilními operátory ? O2 a Vodafone.

National Repository of Grey Literature : 195 records found   beginprevious186 - 195  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.