National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.02 seconds. 
Access to all information sources including grey literature in Surveyor library
Drozda, Jiří ; Synková, Veronika
The present version of Invenio system is used not only for our digital repository, but as a solution of the single information access in Surveying Library too. The searching and access to the library catalogue, article bibliography, Kramerius digital library, electronic information resources, grey literature, and internal documents is provided using Invenio system, it means that Invenio serves as a full library system. The introduction of the BibCirculation module, which provides various library services, will be a part of our presentation. Surveying Library is the first institution which uses this module of Invenio in the Czech Republic.
Fulltext: idr-804_4 - Download fulltextPDF
Slides: idr-804_1 - Download fulltextPDF; idr-804_2 - Download fulltextPDF
Video: idr-804_3 - Download fulltextMP4
Grey Literature in VUGTK
Drozda, Jiří
Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický (VÚGTK) se věnuje výzkumu a vývoji v oboru zeměměřičství, geodynamiky země a katastru nemovitostí, vývoji a testování nových technik, postupů a software a odborným konzultacím v těchto oblastech. Při těchto činnostech vzniká velké množství šedé literatury, kterou VÚGTK částečně zveřejňuje prostřednictvím svých webových stránek. V roce 2011 VÚGTK začal koncepčně řešit uchování šedé literatury s cílem vybudovat digitální repozitář. Strategickým záměrem VÚGTK je bezpečné uchování a zveřejnění šedé literatury s dodržením standardů pro výměnu dat tak, aby své výstupy mohl dále šířit prostřednictvím národních a mezinárodních bází. V příspěvku bude představeno též využití metodik a standardů Národního úložiště šedé literatury a navázání spolupráce.
Slides: nusl-126841_1 - Download fulltextPDF; nusl-126841_3 - Download fulltextPDF
Video: nusl-126841_2 - Download fulltextMP4

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.