National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Synthesis and Evaluation of Quaternary Nitrogen Compounds
Marek, Jan ; Cabal, Jiří (advisor) ; Doležal, Martin (referee) ; Navrátil, Leoš (referee)
Jan Marek Příprava a testování látek obsahujících kvarterní dusík Klíčová slova: Kationické tenzidy, syntéza, analýza, kvartérní dusík, micelární katalýza, desinfekce, dekontaminace Souhrn: Disertační práce se zabývá přípravou a testováním látek typu kationických tenzidů jako případných desinfekčních či dekontaminačních činidel. Jelikož kvartérní kationické tenzidy jsou látky široce užívané v mnoha odvětvích (farmacie, chemický průmysl, potravinářský průmysl atd.) jsou stále předmětem velkého zájmu. Bylo navrhnuto a připraveno více než 40 tenzidů na bázi kvartérního dusíku. Látky byly odvozeny od struktur dnes běžně používaných (benzalkonium, cetylpyridinium či cetyltrimetylammonium). Syntetická část plynule navazuje na mou diplomovou práci, kde jsem se zabýval přípravou podobných látek. Disertační práce však popisuje syntézu látek, které mohou mít do molekuly zavedenu i různou nukleofilní skupinu (hydroxylovou či oximovou). Bylo připraveno šest řad látek na bázi 6-hydroxychinolinu, 3-hydroxypyridinu, fenylethyldimethylaminu, 3-hydroxiiminomethylpyridinu, 4-hydroxiiminomethylpyridinu a 4-(-1-aminohydroxiiminomethyl)pyridinu. Každá řada obsahovala 7 homologů lišících se vždy o dvě metylénové jednotky (C8-C20). Připravené struktury byly potvrzeny analýzami NMR, EA či MS. Rovněž byla vyvinuta HPLC metodika pro...
Application of non-separation flow methods in pharmaceutical analysis
Šrámková, Ivana ; Sklenářová, Hana (advisor) ; Cabal, Jiří (referee) ; Miro, Manuel (referee)
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Ivana Šrámková Supervisor: Assoc. Prof. Hana Sklenářová, Ph.D. Supervisor specialist: Burkhard Horstkotte, Ph.D. Title of the Dissertation Thesis: Application of non-separation flow techniques in pharmaceutical analysis Flow techniques are a branch of instrumental techniques in chemical analysis based on the handling of the sample in a tubing manifold. Since the introduction of what is recognized nowadays as modern flow techniques in the early seventies, this analytical approach gained popularity among scientist thanks to their main principles. Controlled dispersion and precise timing due to the programming enable full automation of a variety of analytical procedures. Flow methods were employed in a multiple different applications: simple sample measurement, chemical reactions, kinetic studies, sample pretreatment, separation, and others in an automated way. They are especially valued for automation, decrease of chemicals consumption and thus lower cost and waste production, and shortening of the analysis time. This dissertation presents new contributions to the field of flow techniques. It is divided into a theoretical part and an experimental part, the latter one listing five...
Application of non-separation flow methods in pharmaceutical analysis
Šrámková, Ivana ; Sklenářová, Hana (advisor) ; Cabal, Jiří (referee) ; Miro, Manuel (referee)
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Ivana Šrámková Supervisor: Assoc. Prof. Hana Sklenářová, Ph.D. Supervisor specialist: Burkhard Horstkotte, Ph.D. Title of the Dissertation Thesis: Application of non-separation flow techniques in pharmaceutical analysis Flow techniques are a branch of instrumental techniques in chemical analysis based on the handling of the sample in a tubing manifold. Since the introduction of what is recognized nowadays as modern flow techniques in the early seventies, this analytical approach gained popularity among scientist thanks to their main principles. Controlled dispersion and precise timing due to the programming enable full automation of a variety of analytical procedures. Flow methods were employed in a multiple different applications: simple sample measurement, chemical reactions, kinetic studies, sample pretreatment, separation, and others in an automated way. They are especially valued for automation, decrease of chemicals consumption and thus lower cost and waste production, and shortening of the analysis time. This dissertation presents new contributions to the field of flow techniques. It is divided into a theoretical part and an experimental part, the latter one listing five...
Application of non-separation flow methods in pharmaceutical analysis
Šrámková, Ivana ; Sklenářová, Hana (advisor) ; Cabal, Jiří (referee) ; Miro, Manuel (referee)
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Ivana Šrámková Supervisor: Assoc. Prof. Hana Sklenářová, Ph.D. Supervisor specialist: Burkhard Horstkotte, Ph.D. Title of the Dissertation Thesis: Application of non-separation flow techniques in pharmaceutical analysis Flow techniques are a branch of instrumental techniques in chemical analysis based on the handling of the sample in a tubing manifold. Since the introduction of what is recognized nowadays as modern flow techniques in the early seventies, this analytical approach gained popularity among scientist thanks to their main principles. Controlled dispersion and precise timing due to the programming enable full automation of a variety of analytical procedures. Flow methods were employed in a multiple different applications: simple sample measurement, chemical reactions, kinetic studies, sample pretreatment, separation, and others in an automated way. They are especially valued for automation, decrease of chemicals consumption and thus lower cost and waste production, and shortening of the analysis time. This dissertation presents new contributions to the field of flow techniques. It is divided into a theoretical part and an experimental part, the latter one listing five...
Synthesis and Evaluation of Quaternary Nitrogen Compounds
Marek, Jan ; Cabal, Jiří (advisor) ; Doležal, Martin (referee) ; Navrátil, Leoš (referee)
Jan Marek Příprava a testování látek obsahujících kvarterní dusík Klíčová slova: Kationické tenzidy, syntéza, analýza, kvartérní dusík, micelární katalýza, desinfekce, dekontaminace Souhrn: Disertační práce se zabývá přípravou a testováním látek typu kationických tenzidů jako případných desinfekčních či dekontaminačních činidel. Jelikož kvartérní kationické tenzidy jsou látky široce užívané v mnoha odvětvích (farmacie, chemický průmysl, potravinářský průmysl atd.) jsou stále předmětem velkého zájmu. Bylo navrhnuto a připraveno více než 40 tenzidů na bázi kvartérního dusíku. Látky byly odvozeny od struktur dnes běžně používaných (benzalkonium, cetylpyridinium či cetyltrimetylammonium). Syntetická část plynule navazuje na mou diplomovou práci, kde jsem se zabýval přípravou podobných látek. Disertační práce však popisuje syntézu látek, které mohou mít do molekuly zavedenu i různou nukleofilní skupinu (hydroxylovou či oximovou). Bylo připraveno šest řad látek na bázi 6-hydroxychinolinu, 3-hydroxypyridinu, fenylethyldimethylaminu, 3-hydroxiiminomethylpyridinu, 4-hydroxiiminomethylpyridinu a 4-(-1-aminohydroxiiminomethyl)pyridinu. Každá řada obsahovala 7 homologů lišících se vždy o dvě metylénové jednotky (C8-C20). Připravené struktury byly potvrzeny analýzami NMR, EA či MS. Rovněž byla vyvinuta HPLC metodika pro...
Using of Flow Analytical Method for Determination of Biological Active Compounds
Koblová, Petra ; Solich, Petr (advisor) ; Karlíček, Rolf (referee) ; Cabal, Jiří (referee)
Disertační práce Abstract 1 Abstract Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Petra Koblová Supervisor: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Title of Doctoral Thesis: Using of flow analytical method for determination of biological active compounds The presented dissertation thesis is dealing with development of HPLC and SIC methods for determination of active substances and degradation products in pharmaceutical formulations. Developed methods were validated and meet all requirements for suitability, precision and reliability. In the first work, HPLC method for determination of active compound clotrimazole and its degradation products (2-chlorophenyl) diphenylmethanol and imidazole in Clotrimazol spray 1 % was developed. Ibuprofen was used as the internal standard. The aim of the next work was to compare separation efficiency particle based and monolithic columns with various lengths. HPLC method for determination of indomethacin and its two degradation products was used for comparison. Ketoprofen was used as an internal standard for data evaluation throughout the study. SIC method for determination of water-insoluble vitamins (retinol acetate, D2, or D3 and tocopherol acetate) was developed. The novel SIC method with the monolithic...

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.