National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Culture of Siberian Tuva people (the way of thinking and the religion of Tuva people)
Boumová, Klára ; Zikmundová, Veronika (advisor) ; Czumalo, Vladimír (referee)
Tématem této diplomové práce je tradiční duchovní kultura sibiřských Tuvanu. Tuva leží na hranici centrálně asijských stepí a sibiřské tajgy a jsou zde zachovány četné archaické kulty obou oblastí. Nejvýraznější je kult Nebe a Země a existence šamanu. Cílem této práce je především představení této konkrétní tradiční nomádské kultury a její proměny v současnosti. Ve své práci podávám emickou deskripci kultury, pojaté především jako systém významu a znaku. Tato diplomová práce je rozdělena do dvou základních částí. První část zahrnuje teoretická východiska, která jsou duležitá pro zasazení tuvské kultury do celkového kontextu, v druhé části je rozbor konkrétního materiálu z Tuvy.
Culture of Siberian Tuva people (the way of thinking and the religion of Tuva people)
Boumová, Klára ; Czumalo, Vladimír (referee) ; Zikmundová, Veronika (advisor)
Tématem této diplomové práce je tradiční duchovní kultura sibiřských Tuvanu. Tuva leží na hranici centrálně asijských stepí a sibiřské tajgy a jsou zde zachovány četné archaické kulty obou oblastí. Nejvýraznější je kult Nebe a Země a existence šamanu. Cílem této práce je především představení této konkrétní tradiční nomádské kultury a její proměny v současnosti. Ve své práci podávám emickou deskripci kultury, pojaté především jako systém významu a znaku. Tato diplomová práce je rozdělena do dvou základních částí. První část zahrnuje teoretická východiska, která jsou duležitá pro zasazení tuvské kultury do celkového kontextu, v druhé části je rozbor konkrétního materiálu z Tuvy.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.