National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
High-temperature X-ray Diffractometry of Thin Layers
Valeš, Václav ; Holý, Václav (advisor) ; Jergel, Matej (referee) ; Nižňanský, Daniel (referee)
In this work, the crystallographic structure and its changes under thermal treatment of different systems consisting of metal oxide nanoparticles is studied. The principal method used throughout the thesis is x-ray powder diffraction enriched with grazing incidence small angle x-ray scattering when the nanoparticles form an ordered structure or with x-ray absorption spectroscopy when additional information on local crystallographic structure is required. For all the systems the preparation conditions were optimized according to the crystallographic data for further applications.
Preparation and application of metal and semiconductor nanostructures
Hrubý, Jakub ; Kolíbal, Miroslav (referee) ; Šimšíková, Michaela (advisor)
Tato práce se zabývá teoretickými základy přípravy, charakterizace a možnými aplikací nanostruktur. V experimentální části je nastíněna syntéza a charakterizace nanostruktur. Ušlechtilé kovy jsou zastoupeny zlatem a stříbrem. Oxid zinečnatý jakožto II--VI polovodič a kompozit oxidu zinečnatého a oxidu měďnatého byly také syntetizovány bottom-up metodou. Připravené částice tvořily různé tvary, jako například kuličky, tyčinky, dlaždičky a takzvané nanokytičky. Částice byly posléze charakterizovány. Optickou mikroskopií byl proveden přibližný odhad morfologie. Skenovací elektronový mikroskop byl použit pro detailní pohled do struktury vzorku. Další charakterizační metody jako fotoluminiscence a absorbance byly využity u CuO/ZnO kompozitu.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.