National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Solutions to the Technological Stage of the Roof of the Winter Stadium in Litomysl
Kynclová, Veronika ; Liška, Pavel (referee) ; Mohapl, Martin (advisor)
Bachelor´s thesis deals solutions to the technological stage of the roof of the winter stadium in Litomysl. The work includes the technical report, drawing of the situation, statement of assessment, technological specification, drawing of the devide construction, schedule, proposal engineer reports, inspection and test plan, health and safety, ekonomic assessment of transport and itemized budget.
Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Tato příručka představuje snadno použitelnou pomůcku pro zjištění problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) na malých staveništích. Pomůže vám tyto problémy zvládnout nebo jim předcházet a zajistí bezpečnou a zdravou práci pro vás, pro lidi, kteří pro vás pracují, i pro vaše zákazníky a další osoby, například kolemjdoucí. Ve stavebnictví dochází ke zranění příliš mnoha lidí a ke vzniku mnoha zdravotních problémů. Nepřijatelně vysoký počet úrazů a nemocí je možné snížit jednoduchou prevencí. Používejte tuto příručku. Budeme-li všichni pracovat společně, dosáhneme toho, že stavebnictví bude pro naše pracovníky zdravější a bezpečnější.
Solutions to the Technological Stage of the Roof of the Winter Stadium in Litomysl
Kynclová, Veronika ; Liška, Pavel (referee) ; Mohapl, Martin (advisor)
Bachelor´s thesis deals solutions to the technological stage of the roof of the winter stadium in Litomysl. The work includes the technical report, drawing of the situation, statement of assessment, technological specification, drawing of the devide construction, schedule, proposal engineer reports, inspection and test plan, health and safety, ekonomic assessment of transport and itemized budget.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.