Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
Světélkování organismů jako didaktické téma
Ševicová, Michaela ; Hanel, Lubomír (vedoucí práce) ; Andreska, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá světélkováním (bioluminiscencí) u živých organismů a zkoumá, do jaké míry je toto téma prezentováno a vysvětlováno ve vybraných školních učebnicích. V teoretické části práce jsou uvedeny obecné poznatky o světélkování organismů, jakým způsobem bylo v dávné historii vysvětlováno a postupně zkoumáno, jaký je význam bioluminiscence a jaké jsou i možnosti jejího využití v současnosti. Shrnuty jsou informace o způsobech a důvodech světélkování u vybraných (modelových) skupin bioluminiscenčních organismů (bakterie, houby, řasy, bezobratlí, obratlovci). V didakticky zaměřené části práce je provedena analýza vybraných, často používaných učebnic přírodopisu pro 2. stupeň základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Dále práce obsahuje dotazníkové šetření zaměřené na znalosti žáků těchto ročníků o světélkování organismů. Připraven byl také pracovní list s videem, obsahující procvičující otázky. KLÍČOVÁ SLOVA bioluminiscence, světélkování, luciferin, luciferáza, bioluminiscenční organismy

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.