Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
Kierkegaard's and Dostoevsky's conception of subjectivity
Vaškovic, Petr ; Ritter, Martin (vedoucí práce) ; Rosfort, René (oponent) ; Pattison, George (oponent)
Existential entrapment in the works of Dostoevsky and Kierkegaard (Petr Vaškovic) Abstrakt Zastřešující otázka, která uvádí v pohyb Dostojevského a Kierkegaardovy komplexní analýzy afektivních, racionálních i duchovních aspektů lidské existence je poměrně jednoduchá: zajímá je, co je jádrem autentického křesťanského života. Jak se v textu pokouším ukázat, tak svorně odpovídají, že člověk se má snažit zbavit svých egotistických sklonů, a namísto toho usilovat o život víry, který je nesen ctnostmi pokory a nesobecké lásky k bližnímu. Dostojevskij a Kierkegaard nabádají své čtenáře, aby se na tuto cestu individuálního existenciálního sebe-rozvoje vydali, a následně oba dodávají, že dosažení autenticky křesťanského života není nikterak jednoduchý úkol, ba úkol skoro až nadlidský. Z tohoto pesimistického východiska následně vychází i má teze: chápou-li Dostojevskij a Kierkegaard lidskou existenci jako proces, v němž se jednotlivec velmi pracně zbavuje egotistických pohnutek, aby mohl směřovat k etické a náboženské dokonalosti, můžeme v rámci tohoto procesu hledat okamžiky náhlého existenciálního růstu (např. Kierkegaardův skok víry nebo Dostojevského okamžiky epifanické konverze), ale stejně tak můžeme identifikovat období dlouhodobé existenciální stagnace. V disertační práci jsem si stanovil za cíl analyzovat a...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.