Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
Výběr informačního systému pro firmu VAMCORP GROUP, spol. s r.o.
Rychtecký, Michal ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se týká výběru vhodného informačního systému, jenž bude sloužit pro zlepšení procesů a konkurenceschopnosti podniku VAMCORP GROUP, spol. s.r.o. V práci budou analyzovány podnikové potřeby a požadavky na informační systém a budou porovnány možnosti jeho pořízení. Jednotlivé informační systémy budou popsány a na základě atributů stanovených podnikem bude vybrán jeden nejvhodnější. Pro zvolený informační systém bude navržen postup implementace včetně analýzy rizik vztahované na jeho zavedení i samotný provoz. Pro jednotlivá rizika budou navrženy patřičná opatření pro jejich minimalizaci. Následně budou přibližně vyčísleny náklady spojené se zavedením a provozem daného informačního systému. Na konec bude obsah práce shrnut a uvedeny přínosy, které informační systém podniku přinese.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.