Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
Vztah nájemce a pronajímatele ve srovnání se službou Airbnb
Dvořáková, Pavla ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Vztah nájemce a pronajímatele ve srovnání se službou Airbnb Abstrakt Cílem mé diplomové práce je zanalyzování materie nájmu dle obecných i zvláštních ustanovení Občanského zákoníku spolu s poukázáním na rozdílnou a dnes velice problematickou právní úpravu online služby Airbnb. Jelikož mají ustanovení o nájmu silně protekcionistickou povahu vůči nájemci, který je ve vztahu k pronajímateli slabší smluvní stranou, rozvádím i stěžejní práva a povinnosti každé ze smluvních stran. Základním pramenem diplomové práce je nejen Občanský zákoník spolu s dalšími vnitrostátními předpisy, které nám dnes již detailně upravují většinu institutů s nájmem souvisejících, ale i neopomenutelná zahraniční právní úprava, která je především v souvislosti se službou Airbnb velice zajímavým zdrojem inspirace pro budoucí vývoj nejen na území České republiky. Vlastní text je rozdělen do pěti částí. První z nich definuje nájem dle obecných ustanovení Občanského zákoníku spolu s jeho podstatnými znaky, které tak umožňují snadnější pochopení speciální úpravy o nájmu bytu a domu. Také odpovídá na otázku, v jakých právních předpisech nalezneme jedno ze základních lidských práv, a to právo na bydlení. Druhá část pojednává o online službě Airbnb, která je i nadále jedním z nejprobíranějších a nejaktuálnějších témat ve vztahu k bydlení a...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.