Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vztah udržitelnosti a wellbeingu a promítnutí tohoto vztahu do mitigačních a adaptačních opatření
Čižinská, Kateřina ; Richter, Eva (vedoucí práce) ; Lupač, Petr (oponent)
Tématem této bakalářské práce je vztah udržitelnosti a wellbeingu a jeho následné promítnutí do mitigačních a adaptačních opatření. U vztahu udržitelnosti a wellbeingu je popsána historie a definice samotných pojmů a následně je přes vztahovou teorii wellbeingu ukázána celková mnohovrstevnatost pojmu a jednotlivé dimenze. Následně je diskutováno propojení těchto pojmů společně s nerespektováním plného chápání wellbeingu u orientace na hospodářský růst. Pro část s mitigačními a adaptačními opatřeními bylo vybráno 11 studií. Na konci jsou představeny závěry: Často je wellbeing chápán v omezené míře, přitom z popsaných teorií je jasné, že wellbeing je podmíněn i životním prostředím, a environmentální udržitelnost je nutnou podmínkou wellbeingu. Podobně i u mitigačních a adaptačních opatření se prokázala jistá souvislost s wellbeingem, ale často nebyl wellbeing chápán jako důležitý a byl stavěn do pozadí výzkumu. Vztah udržitelnosti a wellbeingu je ale i pro další výzkum opatření zmírňujících změny klimatu důležitý.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.