Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 309 záznamů.  začátekpředchozí289 - 298dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
EMS: Úvod do EMS
EMSA - Ekosystém, s.r.o. ; Erdeová, Jana ; Vučka, Václav ; Kaiserová, Dana
Jsou uvedeny cíle školení, program a časový rozsah výuky. Modul obsahuje textovou část, která se zabývá přístupy k ochraně životního prostředí, dobrovolnými aktivitami v průmyslu, vývojem EMS a dalšími atributy, které ovlivňují rozhodnutí o implementaci EMS v podniku. Jsou uvedena praktická cvičení a test ověření znalostí. Kratší varianta modulu 1A.
EMS: Právní předpisy ochrany životního prostředí
EMSA - Ekosystém, s.r.o. ; Kaiserová, Dana ; Výborná, Marcela ; Vučka, Václav
Modul obsahuje cíle a časový rozvrh výuky. Textová část se zabývá popisem složek životního prostředí a legislativním rámcem jejich ochrany v ČR a EU.
EMS: Průběh zavádění EMS dle nařízení Rady EHS č. 1836/93 a ČSN ISO 14001
EMSA - Ekosystém, s.r.o. ; Erdeová, Jana ; Pokorná, Kamila ; Vučka, Václav ; Kaiserová, Dana
Modul obsahuje cíle a časový rozvrh výuky. Textová část se zabývá legislativními a normativní přístupy k EMS, postupem zavádění EMS, auditem a kontrolou zavedených opatření, environmentálním prohlášením podniku. Na závěr jsou uvedena praktická cvičení a test znalostí.
EMS: Seznámení s ČSN EN ISO 14001, 14010, 14011, 14012 a ČSN ISO 14004 a nařízením Rady EHS č. 1836/93
EMSA - Ekosystém, s.r.o. ; Erdeová, Jana ; Novotný, Ilja
Modul obsahuje cíle a časový rozvrh výuky. Textová část se zabývá obsahem norem ISO. Na závěr jsou uvedena praktická cvičení a test znalostí.
EMS: Ochrana životního prostředí
EMSA - Ekosystém, s.r.o. ; Novotný, Ilja ; Kaiserová, Dana ; Erdeová, Jana ; Výborná, Marcela ; Fousová, Klára ; Vučka, Václav
Modul obsahuje cíle a časový rozvrh výuky. Textová část se zabývá úvodem do problematiky ochrany životního prostředí, snižováním znečištění a prevencí v ochraně životního prostředí a vlivem průmyslu na ŽP. Kratší varianta.
EMS: Přínosy a náklady při zavádění EMS
GEOtest Brno, a.s. ; EMSA - Ekosystém, s.r.o. ; Janoušek, Radek ; Kaiserová, Dana
Modul obsahuje cíle a časový rozvrh výuky. Textová část se zabývá přínosy EMS pro podniky a společnost, náklady podniku na zavedení EMS, ekonomickými nástroji a environmentálním účetnictvím. Jsou probírány jednotlivé prvky EMS.
EMS: Úvodní environmentální přezkoumání, environmentální profil, registr dopadů, podpůrné nástroje EMS
EMSA - Ekosystém, s.r.o. ; Erdeová, Jana ; Kaiserová, Dana ; Janoušek, Radek
Modul obsahuje cíle a časový rozvrh výuky. Textová část se zabývá environmentálním sebehodnocením podniku a představuje podpůrné nástroje: materiálovou bilanci, čistší produkci, prevenci havárií, rizikovou analýzu, hodnocení životního cyklu, ekoznačení a ekodesign. Na závěr jsou uvedena praktická cvičení a test znalostí.
EMS: Složky životního prostředí a další oblasti
GEOtest, a.s. ; EMSA - Ekosystém, s.r.o. ; Janoušek, Radek ; Fousová, Klára ; Kaiserová, Dana ; Janoušek, Radek
Modul obsahuje cíle a časový rozvrh výuky. Textová část se zabývá problematikou hodnocení jednotlivých složek životního prostředí a možnostmi výrobních podniků ovlivňovat kvalitu životního prostředí.
Podpora zavedení systému environmentálního managementu a auditingu (EMAS)
PricewaterhouseCoopers
Přehled právních předpisů, existujících materiálů a dobré praxe, které mohou příznivě ovlivnit zavádění dobrovolných aktivit směřujících k omezování negativních vlivů výrobních aktivit na životní prostředí. Je analyzována nutnost podpory státu při implementaci systému EMAS v malých a středních podnicích. Je diskutován osvětový aspekt celé problematiky.
Podpora zavedení systému environmentálního managementu a auditingu (EMAS)
PricewaterhouseCoopers
Zpráva popisuje výsledky informační kampaně, která proběhla ve vybraných okresech střední Moravy. Je diskutován vztah podniků k zavádění EMAS a podtržen zásadní význam komunikace, výcviku a státní podpory pro přijetí myšlenky EMAS v podniku zavést. Jsou popsány kroky nezbytné k zavedení systému EMAS na národní i podnikové úrovni. V přílohách jsou uvedeny výsledky kampaně, hodnocení výukových modulů i návrhy postupů pro konkrétní podniky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 309 záznamů.   začátekpředchozí289 - 298dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.