Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  předchozí11 - 20  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium reflektance materiálů pro povrchové úpravy konstrukcí
Rauchfussová, Karolína ; Šot, František (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá studiem vlastností progresivních tepelně izolačních termoreflexních fóliových izolací. V práci je popsán transportní mechanismus tepelné energie strukturou termoreflexních izolantů, jejich fyzikální vlastnosti a porovnání s konvenčními tepelnými izolanty. Dále je zde znázorněno využití termoreflexních izolací v oblasti nízkoenergetických a pasivních domů, především jde o optimální způsob zabudování do stavby. Praktická část je věnována proměření reflektancí vzorků hliníkových fólií a sestavení měřicí skříně HOT BOX.
Rodinný dům
Pourová, Veronika ; Blažek, Petr (oponent) ; Čuprová, Danuše (vedoucí práce)
Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Miletíně. Rodinný dům je stavba pro trvalé rodinné bydlení s jednou bytovou jednotkou. Jedná se o rodinný dům se dvěmi nadzemními podlažími a suterénem. Rodinný dům je zasazen do mírně svažitého terénu. Technické provedení novostavby z tradičních materiálů a tradičních technologií. Budova je navržena ze systému POROTHERM a stropní konstrukci ze systému POROTHERM MIAKO. Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplením. Fasády jsou členěny barevně v kombinaci s velkými prosklenými okenními otvory. Okna jsou plastová s izolačním sklem. Střechy jsou ploché.
Vícegenerační rodinný dům
Šmejdířová, Zuzana ; Struhala, Karel (oponent) ; Čuprová, Danuše (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je návrh vícegeneračního rodinného domu, který je situován v obci Nemošice u Pardubic.Jedná se o dvoupodlažní budovu s částečným podsklepením. Objekt je určen pro bydlení 4-6 osob. Dům je postaven z cihelného systému Porotherm, střecha je plochá. V 1 NP se v hlavní části domu nachází obytné místnosti, garáž pro dvě parkovací stání a sklad zahradního nábytku. Ve druhé části 1 NP se nachází samostatná bytová jednotka. Ve 2 NP je prostor pro spaní a odpočinek. V suterénu jsou sklady, technická místnost a dílna.
Experimentální tepelná analýza horizontální konstrukce pláště dřevostavby s kavitou
Švehlík, Matěj
Práce je zaměřena na tepelněizolační vlastnosti dřevovláknitých desek a stavební konstrukce zahrnující nevětranou vzduchovou vrstvu. V První části byl zkoumán vliv teploty a vlhkosti na součinitel prostupu tepla a součinitel tepelné vodivosti dřevovláknitých desek. V druhé části byla vytvořena konstrukce sestávající z CLT panelu, vzduchové vrstvy a dřevovláknité desky. Následně byly experimentálně určovány dvě výše uvedené veličiny v závislosti na teplotě měření, tloušťce vzduchové mezery a emisivitě vnitřního povrchu.
Komplexní rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu
EkoWATT, Praha ; Macholda, František
Svazek obsahuje: Historie výstavby panelových domů, Základní charakteristiky stavebních soustav, Typové skladby obalových konstrukcí, Větrání bytů a zpětné získávání tepla, Přehled bytových jader v panelových domech - podklad pro posouzení způsobu větrání PD, Větrání z pohledu vnitřní koncentrace oxidu uhličitého, Katalog úsporných opatření, Systém decentrálního nuceného větrání s rekuperací tepla, Katalog vstupů parametrického modelu, Měření v areálu studentských kolejí Strahov, Okrajové podmínky dynamických simulací IES <VE> a Simulace 2008 Svoboda SW, Pomůcka pro návrh mechanického kotvení ETICS s doplňkovým lepením, Popis solárního modelu, Architektonická studie Komplexní regenerace panelového domu.
Komplexní rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu
EkoWATT, Praha ; Macholda, František
Cílem výzkumu je najít opatření, která povedou ke snížení energetické náročnosti panelových domů a která bude možné aplikovat v horizontu 5 -15 let. Výsledky ukazují nové možnosti kombinací úsporných opatření a zároveň přinášejí i poměrně kontroverzní informace. Jde o nefunkčnost některých hromadně aplikovaných opatření (větrání), o kritický stav vnitřního prostředí v budovách po rekonstrukci a posun v názorech na tloušťky DTI - zateplení, odpojení budov od centrálního zdroje tepla a instalace lokálních zdrojů. Jsou uvedeny použité metody výzkumu, příklady dobré praxe. Jsou popsány současné metody snižování energetické náročnosti v České republice i v zahraničí. Zpráva přináší postup hodnocení jednotlivých parametrů a následné stanovování návrhu řešení. Byl vypracován model, který nabízí obrovské možnosti získávání nejrůznějších dat pro analýzy. Interpretaci výsledků bude věnována následující etapa projektu.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Sledování toků využitelných odpadů a návrh hodnocení výrobků z odpadů. Subprojekt 4
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Pospíšilová, Eva
Velké objemy produkovaných odpadů na jedné straně a nedostatek surovin na straně druhé vedou k úvahám o využití odpadů jako výchozích surovin. Realizaci brání absence předpisů, podle kterých by bylo možné výrobky hodnotit. Specifikace pojmu konce odpadu pro vybrané toky odpadů vzhledem k výkaznictví a k nutnosti určit hranici, kdy odpad přestává být odpadem a stává se výrobkem. Byly vybrány další odpady vhodné jako náhrada suroviny. Byly ověřeny a porovnány vlastnosti vybraných odpadů a přírodních materiálů a výrobků z nich. Z těchto získaných poznatků byl zpracován technický podklad pro hodnocení výrobků z odpadů.
Komplexní rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu
EkoWATT, Praha ; Macholda, František
Cílem výzkumu je najít opatření, která povedou ke snížení energetické náročnosti panelových domů a která bude možné aplikovat v horizontu 5 -15 let. Výsledky ukazují nové možnosti kombinací úsporných opatření a zároveň přinášejí i poměrně kontroverzní informace. Jde o nefunkčnost některých hromadně aplikovaných opatření (větrání), o kritický stav vnitřního prostředí v budovách po rekonstrukci a posun v názorech na tloušťky DTI - zateplení, odpojení budov od centrálního zdroje tepla a instalace lokálních zdrojů. Jsou uvedeny použité metody výzkumu, příklady dobré praxe. Jsou popsány současné metody snižování energetické náročnosti v České republice i v zahraničí. Zpráva přináší postup hodnocení jednotlivých parametrů a následné stanovování návrhu řešení. Výsledky získané v projektu vedou k tvrzení, že panelovou zástavbu je možné rekonstruovat ve standardu nejen nízkoenergetickém, ale dokonce i pasivním.
Komplexní rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu
EkoWATT, Praha ; Macholda, František
Cílem výzkumu je najít opatření, která povedou ke snížení energetické náročnosti panelových domů a která bude možné aplikovat v horizontu 5 -15 let. Výsledky ukazují nové možnosti kombinací úsporných opatření a zároveň přinášejí i poměrně kontroverzní informace. Jde o nefunkčnost některých hromadně aplikovaných opatření (větrání), o kritický stav vnitřního prostředí v budovách po rekonstrukci a posun v názorech na tloušťky DTI - zateplení, odpojení budov od centrálního zdroje tepla a instalace lokálních zdrojů. Jsou uvedeny použité metody výzkumu, příklady dobré praxe. Jsou popsány současné metody snižování energetické náročnosti v České republice i v zahraničí. Zpráva přináší postup hodnocení jednotlivých parametrů a následné stanovování návrhu řešení. Byl vypracován model, který nabízí obrovské možnosti získávání nejrůznějších dat pro analýzy.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Sledování toků využitelných odpadů a návrh hodnocení výrobků z odpadů
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Pospíšilová, Eva
Velké objemy produkovaných odpadů na jedné straně a nedostatek surovin na straně druhé vedou k úvahám o využití odpadů jako výchozích surovin. Realizaci brání absence předpisů, podle kterých by bylo možné výrobky hodnotit. Specifikace pojmu konce odpadu pro vybrané toky odpadů vzhledem k výkaznictví a k nutnosti určit hranici, kdy odpad přestává být odpadem a stává se výrobkem. Rešerše na téma Odpad, který přestává být odpadem. Vztah mezi problematikou konce odpadu a REACH. Posouzení výrobků z odpadů - zrnitý a monolitický materiál. Úpravy navržených ukazatelů a limitů pro hodnocení. Návrh podpor využívání odpadů do výrobků ve stavebnictví.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   předchozí11 - 20  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.