Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mapování terminologie fyzioterapeutických technik v odborných databázích
Novák, Michal ; Kučerová, Helena (vedoucí práce) ; Jarolímková, Adéla (oponent)
v českém jazyce Tato bakalářská práce se věnuje problematice významných bibliografických databází v oboru fyzioterapie a mapování pojmů mezi nimi. Na základě množství obsažených významných oborových časopisů byly identifikovány nejdůležitější bibliografické databáze, kde byla následně provedena analýza. Ta přinesla základní informace o jednotlivých databázích a o systému, jakým jsou v nich dokumenty organizovány. Takto zjištěné systémy organizace znalostí byly podrobeny dalšímu zkoumání se zvýšeným důrazem na pojmy z oboru fyzioterapie, především fyzioterapeutických technik. Jednotlivé pojmy napříč analyzovanými bibliografickými databázemi byly následně navzájem mapovány a prezentovány ve schématu, které může posloužit pro efektivnější vyhledávání informací ve zmíněných databázích, či jakožto základ pro další zkoumání pojmů a jejich vztahů mezi lékařskými bibliografickými databázemi.
Proces indexace vysokoškolských kvalifikačních prací
Obstová, Barbora ; Kovaříková, Klára (vedoucí práce) ; Trtíková, Ilona (oponent)
(cz) Tato bakalářská práce se zabývá rozdílným přístupem k indexaci z pohledu informačního pracovníka a samotného autora. Tento rozdílný přístup ověřuje na základě srovnávací analýzy vysokoškolských kvalifikačních prací z Univerzity Karlovy. Praktická část vychází ze zpracování vysokoškolských kvalifikačních prací v Knihovně společenských věd T. G. Masaryka. S ohledem na praktickou část zmiňuje práce pojmy jako interpretace textu, slovní zásobu a její kombinatorické prvky a slovosled. Část pojednává také o samotném procesu indexace s ohledem na obsahovou analýzu.
Integration of an Automatic Indexing System within the Document Flow of a Grey Literature Repository
Mynarz, Jindrich ; Škuta, Ctibor
The Web empowered the authors of grey literature to publish their work on their own. In case of self-published works their author is also their indexer. And because not many of the grey literature authors are professional indexers, this may result in poor or no indexing. Even though the Web made publishing easier, indexing is still hard. Nevertheless, we believe that the web technologies and machine learning algorithms may help to reduce the cognitive overhead involved in indexing, and make it eventually as easy as publishing on the Web is.
Plný text: Stáhnout plný textMP4

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.