Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 736 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Úroveň vybraných měkkých dovedností u studentů ekonomických programů vysokých škol
ČEČKOVÁ, Nikola
Tato bakalářská práce se zaměřuje na úroveň vybraných měkkých dovedností u studentů ekonomických oborů vysokých škol. Cílem bakalářské práce je analýza vybraných měkkých dovedností (soft skills) u studentů ekonomických programů vysokých škol, zhodnocení úrovně těchto kompetencí a návrh doporučení pro jejich rozvoj u vysokoškolských studentů v kontextu Průmyslu 4.0. Práce představuje teoretická východiska, která se vztahují k problematice chápání pojmu kompetence a dále také definování pojmu Průmyslu 4.0. Tyto teoretické poznatky jsou poté využity pro dotazníkové šetření a následné analytické části, která se zabývá analýzou úrovně vybraných měkkých dovedností u studentů. Závěr práce obsahuje vyhodnocení úrovně vybraných měkkých dovedností a také návrh doporučení pro jejich rozvoj v souvislosti s Průmyslem 4.0.
Strategie rozvoje obchodních zástupců vybrané společnosti
Vojta, Michal ; CSc, Iva Dočkalová, (oponent) ; Koleňák, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku podnikového vzdělávání. Definuje zákonitosti, podmínky a postupy vzdělávání a rozvoje pracovníků ve firmách. Analyzuje skutečný vzdělávací program ve vybrané obchodní společnosti a na základě této analýzy navrhuje možná opatření pro optimalizaci jeho efektivity.
Strategie rozvoje rodinného podniku
Buchanec, Adam ; Záborská, Zuzana (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práca je zameraná na stratégiu rozvoja rodinného podniku Ing. Ján Buchanec Technik, ktorý je obchodnou spoločnosťou. V prvej časti diplomovej práce sa nachádzajú teoretické poznatky. V druhej časti práce je uvedená charakteristika spoločnosti, jednotlivé časti strategickej analýzy a zhodnotenie výsledkov týchto analýz. Záverečná časť je venovaná návrhom, ktoré by mali mať pozitívny vplyv na ďalší rozvoj rodinného podniku.
Impact of mobile phones on English
Smirnova, Ekaterina ; Froehling, Kenneth (oponent) ; Sedláček, Pavel (vedoucí práce)
This semester project is aimed at detection of all the important aspects that reflect the impact of the mobile telephones on the English language. In addition, thesis will depict all changes that are caused by this inventions, exemplified in various phenomena, invented in 21st century and have influenced the world of modern communication.
Rozvoj malého rodinného podniku
Mádr, David ; Chalupský, Vladimír (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma „Rozvoj malého rodinného podniku“ je zaměřená na rozvoj společnosti Mama marketing, s. r. o., hlavně v oblasti internetového prodeje. V práci se budu věnovat veškerým aspektům spojených se založením internetového E-shopu. Zabývat se budu i rozvojem firmy a investicí do vlastních prostorů na skladování vína, její dopady, financování.
Strategie rozvoje podniku
Hruška, Vojtěch ; Hořínek, Richard (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje podniku. V tomto případě je zkoumanou společností jedna z největších světových autopůjčoven, respektive její česká odnož. Tato práce zkoumá společnost za použití analytických metod vyučovaných v rámci studia, především strategické analýzy. Díky těmto analýzám je objeveno slabé místo. Nedostatkem se v tomto případě stala mezera v portfoliu, jelikož společnost nenabízí užitkové vozy, na rozdíl od konkurence a zahraničních poboček. Za pomoci metody minimálních nákladů je poté navrhnut konkrétní možný postup při odstraňování tohoto nedostatku.
Model vzdělávání uživatelů v oblasti IT
Drdlová, Světlana ; Havelka, Radek (oponent) ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce)
V této diplomové práci je provedena analýza vstupních znalostí zaměstnanců a analýza obchodní společnosti, která působí v oblasti vzdělávání IT. Na základě této analýzy je vytvořen model vzdělávání, který má zvýšit efektivitu výuky a současně zlepšit využívání moderních informačních technologií v dané firmě a také pomoci v osobnostním rozvoji zaměstnanců a tím i zvýšit jejich spokojenost a loajalitu vůči obchodní společnosti, v níž pracují.
Studie podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy v městě Brně
Matička, Tomáš ; Chlíbková, Daniela (oponent) ; Peričková, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá cyklistickými podmínkami v městě Brně. První teoretická část se věnuje přednostem dopravy na kole ve městě, možnostmi dalšího rozvoje a financování. Druhá část práce analyzuje současné podmínky cyklistické dopravy v Brně a využití tras společností. Poslední část práce obsahuje vlastní návrh realizace cyklistické trasy ve vybrané lokalitě, který by mohl pomoci rozšířit cyklistickou síť tras v Brně.
Analýza regionu a jeho rozvojové strategie
Lukeš, Jakub ; Chovancová, Jitka (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
V této diplomové práci se řeší problematika konkurenceschopnosti regionů. V teoretické části je vymezen kraj, jako hlavní aktér regionálního rozvoje, a možnosti financování. V praktické části je popsán a charakterizován Olomoucký kraj doplněný o SWOT analýzu. Konkurenceschopnost regionu je vypočtena na základě statistických proměnných z různých oborů.
Kreativita v rozvoji pracovníka a organizace
Heroutová, Marie ; Hubinková,, Zuzana (oponent) ; Franková, Emilie (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je zhodnotit aktuální předpoklady pro rozvoj kreativity členů obchodního týmu společnosti Nilfisk-Advance, s.r.o. a na základě tohoto poznání doporučit určité metody pro zlepšení výkonnosti pracovníků. Pro splnění tohoto cíle přibližuje teoretická část práce na základě studia odborné literatury poznatky relevantní pro zkoumání současných předpokladů zaměstnanců firmy a analytická část na základě teoretických východisek mapuje aktuální výkonnost a předpoklady kreativity stávajících prodejních sil analyzované společnosti. Vyústění diplomové práce je formulace relevantních doporučení pro rozvoj pracovníků organizace i firmy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 736 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.