Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 104 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Robot Development Platform
Lörinc, Marek ; Žák, Marek (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
This thesis deals with the design and creation of a development platform for a robot designed especially for beginners. For this purpose is used the microcontroller AVR ATmega32 for which is designed and manufactured circuit board. It also deals with creating a robot on this platform, which contains the most used components in robotics. This robot will provide beginners all the necessary information to build their own robot. The last part of the thesis is the design and creation of the application, which will serve to control the robot and obtain the necessary information from the robot via Bluetooth. The application is designed to everyone could use it to control their robot.
Výukový tutorial pro použití Arduina v robotice
Beran, Jan ; Veigend, Petr (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření výukového tutoriálu pro využití Arduina v robotice za použití robota Trilobot. Tutoriál si klade za cíl být zaměřený na cílovou skupinu studentů ZŠ a výše se zájmem o robotiku a mikrokontrolery, ovšem bez pokročilých znalostí jejich fungování. V teoretické části budou shrnuty současné tutoriály pro platformu Arduino a podobné, spolu s návrhem přestavby robota Trilobot a návrhem tutoriálu. V praktické části bude realizováno jak vytvoření samotného robota, tak i příprava slajdů jak v českém, tak anglickém jazyce a zdrojových kódů k tutoriálu a provedení testování.
Rámcování Průmyslu 4.0 v českých médiích v letech 2013-2018
El Bournová, Hana ; Miessler, Jan (vedoucí práce) ; Nečas, Vlastimil (oponent)
1 Anotace Průmysl 4.0 -⁠ tzv. "čtvrtá průmyslová revoluce" -⁠ spočívající v digitalizaci a automatizaci průmyslu je v českých médiích relativně novým tématem. Ne až tak novým tématem je digitalizace obecně, což je proces zavádění digitálních technologií v nejrůznějších oblastech výroby i života společnosti. Argumenty optimistů i kritiků digitálního pokroku se časem stabilizovaly ve dvou antagonistických paradigmatech, přičemž obě skupiny argumentů "prosakují" do mediálního diskurzu. V práci budou zkoumány hlavně tyto dva směry, ale rovněž bude zohledněn neutrální přístup, který neprotežuje ani jeden z extrémních protipólů. Práce bude zkoumat rámcování tématu a shodu mezi mediální prezentací a akademickou literaturou. Účastníky akademické debaty na téma digitální věk můžeme najít mimo jiné mezi teoretiky digitálních médií. Lze je v zásadě rozdělit do dvou hlavních táborů. Optimisté (Negroponte, Jenkins, Mařík) v principu vyzdvihují nové možnosti, které digitalizace přináší, naopak kritikové (McChesney, Spitzer, Morozov) poukazují na to, že digitální pokrok je nebezpečný. Na jedné straně dochází k protežování digitálního pokroku a zavádění robotizace, na druhé straně však akademici varují před úpadkem společnosti a negativní stránkou digitálního věku. V práci proto půjde o to porovnat tyto argumenty s rámci...
Robotic Tracking of a Person using Neural Networks
Zakarovský, Matúš ; Lázna, Tomáš (oponent) ; Žalud, Luděk (vedoucí práce)
The main goal of this thesis was to create a software solution based on a neural network to enable detection of a person and its subsequent following. This was achieved via completion of the points of the assignment. First, a hardware solution and used libraries and application programming interfaces were described as well as the robotic platform supplied by the Robotics and AI group of BUT Department of Control and Instrumentation upon which the robot was built on. Next, a research of various neural networks used for person detection was conducted. Four detectors were described in detail. Some of them were tested on either a PC or a NVIDIA Jetson Nano computer. Afterwards, a software solution consisting of five programs was created to achieve goals such as, detection of the person using ped-100 neural network, real-world position with reference to the robot estimation using monocular camera and robot control to successfully follow a target. The output of this thesis is a robotic platform able to detect and follow a person that can be used in a real-world applications.
Model robota Trilobot
Štěpán, Miroslav ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Hrubý, Martin (vedoucí práce)
Tato diplomová práce popisuje tvorbu modelu pohybu mobilního robota Trilobot, který je následně implementován do jednoduchého simulačního nástroje. Jsou zde popsány experimenty provedené s tímto robotem, stručně je popsán nástroj SmallDEVS s jehož využitím je model v prostředí Squeak Smalltalku implementován. Motivací této práce je zjednodušení návrhu a testování navigačních algoritmů pro robota Trilobot, který je studentům FIT VUT v Brně k dispozici v robotické laboratoři ÚITS. Tvorbou jednoduchého simulačního nástroje by se tedy dala i částečně snížit závislost na fyzické dostupnosti tohoto robota.
Kalibrace robotického pracoviště
Uhlíř, Jan ; Veľas, Martin (oponent) ; Kapinus, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou kalibrace robotického pracoviště, zahrnující zaměření kalibračního objektu za~účelem vzájemné kalibrace 2D nebo 3D kamery, robotického ramene a scény robotického pracoviště. Nejprve byla nastudována problematika týkající se kalibrací již zmíněných prvků. Dále byla provedena analýza vhodných metod realizujících tyto kalibrace. Výsledkem práce je aplikace robotického systému ROS poskytující metody pro tři různé typy kalibračních programů, jejichž funkcionalita je v závěru této práce experimentálně ověřena.
Applications of Quaternions in Robot Kinematics
Doctor, Diana ; Vašík, Petr (oponent) ; Matoušek, Radomil (vedoucí práce)
This thesis deals with the usefulness of the application of quaternions in representing robot kinematics. It begins by showing the relationship of quaternions to the more commonly-known complex numbers and how it can represent rotations in three-dimensions. Then, the dual quaternions are introduced to represent both the three-dimensional rotation and translation. It will then be used to derive the forward and inverse kinematics, particularly, for the Universal Robot UR3 which is a 6-DOF robotic arm. Lastly, an actual application of dual quaternions in robot programming will be demonstrated
Teleoperační rozhraní pro řízení robotického vozidla s využitím virtuální reality
Revický, Peter ; Kapinus, Michal (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je navrhnúť užívateľské rozhranie vo virtuálnej realite pre teleoperáciu vozidlového robota, ktorý je vystrojený kamerami, laserovým diaľkomerom typu Velodyne a lokalizačným systémom. Užívateľské rozhranie je navrhnuté podľa aktuálne zaužívaných dizajnových princípov pre tvorbu užívateľských rozhraní vo virtuálnej realite. Práca miestami rieši aj spôsob ako obmedziť nevoľnosť. Navrhnuté rozhranie je implementované v platforme Unity3D. Pri implementácii a testovaní bola využívaná sada HTC Vive Pro.
Dehumanizace jako rizikový faktor používání digitálních technologií v kontextu sociální práce
Brezina, Lukáš ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Müller, Karel (oponent)
Tato práce se zabývá rizikem dehumanizace při použití digitálních technologií a robotiky v oboru sociální práce. Práce obsahuje historii vzniku digitálních technologií v kontextu společenských změn. Zabývá se základními pravidly uvozujícími principiální fungování a vývoj digitálních technologií a robotiky. V práci jsou popsány a shrnuty základní informace o možnostech i rizicích použití digitálních technologií a robotiky v oboru sociální práce. Ve svém závěru také obsahuje názory několika odborných a politických autorit vyjadřujících se k danému tématu. Tato práce by chtěla přispět k prohloubení a zintenzivnění debaty nad riziky spojenými s dehumanizací oboru sociální práce v kontextu problematiky použití digitálních technologií a robotizace.
Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2017, leden 2018
Český statisický úřad
Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání jednotlivých moderních informačních a komunikačních technologií a systémů firmami a jejich zaměstnanci včetně údajů o elektronickém obchodování, používání sociálních sítí, cloud computingu, 3D tisku, robotiky nebo analýzy Big Data.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 104 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.