Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
High-temperature X-ray Diffractometry of Thin Layers
Valeš, Václav ; Holý, Václav (vedoucí práce) ; Jergel, Matej (oponent) ; Nižňanský, Daniel (oponent)
Tato práce je zaměřena na studium krystalografické struktury a jejích změn během termálního působení několika systémů skládajících se z nanočástic oxidů kovů. Hlavní metodou použitou v celé práci je rentgenová prášková difrakce, rozšířená o maloúhlý rozptyl rentgenového záření v případech, kdy nanočástice tvoří uspořádanou strukturu a o rentgenovou absorpční spektroskopii v případech, kdy je zapotřebí dodatečná informace o lokální krystalografické struktuře. U všech studovaných systémů byly podle krystalografických dat optimalizovány podmínky jejich přípravy pro další použití.
Preparation and application of metal and semiconductor nanostructures
Hrubý, Jakub ; Kolíbal, Miroslav (oponent) ; Šimšíková, Michaela (vedoucí práce)
This bachelor's thesis deals with theoretical background concerning basics of preparation, characterization, and possible applications of nanostructures. Experimental part provides guidance through synthesis and characterization of nanostructures. Noble metal nanoparticles are represented by gold and silver. In addition, zinc oxide II-VI semiconductor and copper oxide -- zinc oxide composite were synthesized by the bottom up method as well. Various shapes of particles were achieved such as spheres, rods, cobblestones, and so called nanoflowers. Prepared nanoparticles were then characterized. Optical microscopy was performed for approximate estimation of morphology. Scanning electron microscopy was used for detailed insight into a structure of samples. Other characterization methods involve photoluminiscence and absorbance which were applied in CuO/ZnO composite characterization.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.