Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Význam kulturně-komunitních zařízení pro rozvoj lokality
Švandová, Andrea ; KAŠPAR, David (vedoucí práce) ; ŠKOCHOVÁ-BLÁHOVÁ, Olga (oponent)
Diplomová práce „Význam multifunkčních kulturně-komunitních zařízení pro rozvoj lokality“ zkoumá roli lokálního kulturního zařízení ve vztahu k rozvojovému potenciálu v místě, v němž působí. Teoretická část práce se obecně věnuje významu a roli kultury v udržitelném rozvoji na poli vědeckém i politickém, dále se specificky soustředí na definici významu, role a funkce multifunkčního kulturně-komunitního zařízení pro lokalitu. Zjištěné závěry ze zkoumání problematiky po stránce teoretické jsou pak formou případové studie prakticky ověřovány a dokladovány na konkrétním pražském příkladu multifunkčního kulturně-komunitního zařízení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.