Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  předchozí11 - 13  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Judikatura zneužití práva v oblasti daní
Popelková, Kristýna ; Pelák, Jiří (vedoucí práce) ; Valášková, Mariana (oponent)
Diplomová práce popisuje judikaturu daňového práva a zneužití daňového práva. Cílem práce je vymezit jasněji pojem zneužití práva a zhodnotit vývoj zneužití práva v oblasti daní v české judikatuře do roku 2015.
Institucionální a právní rámec celoživotního učení
Slezáková, Pavlína ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Krebs, Vojtěch (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou uplatňování konceptu celoživotního učení jako priority vzdělávací politiky a rozvoje lidských zdrojů v podmínkách České republiky, s důrazem na oblast dalšího vzdělávání. Úvodní kapitoly práce se zaměřují na definiční a teoretické vymezení problematiky s poukázáním na souvislosti, které staví celoživotní učení do popředí zájmu mezinárodních organizací i vlád jednotlivých zemí. Stěžejní částí práce je kapitola čtvrtá, zabývající se legislativním a institucionálním zabezpečením celoživotního učení v České republice. Největší pozornost je věnována analýze nejnovějších aktivit vedoucích k naplňování principu celoživotního učení ? jedná se především o vznik Strategie celoživotního učení ČR, přijetí zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, s ním spojený projekt Národní soustava kvalifikací atd. Poslední část práce je zaměřena na podporu celoživotního učení ze strany Evropské unie ve formě významné finanční spoluúčasti na projektech ČR v oblasti vzdělávání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   předchozí11 - 13  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.