Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 79 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nahlížení českých novinářů na pracovníky PR jako na informační zdroj
Kolomazníková, Eliška ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Trunečková, Ludmila (oponent)
Autor: Eliška Kolomazníková Název práce: Nahlížení českých novinářů na pracovníky PR jako na informační zdroj Abstrakt Vztah mezi novináři a PR pracovníky patří k těm komplikovaným, neboť je založen na paradoxu - na straně jedné novináři na PR pracovníky nahlíží negativně, na straně druhé prostřednictvím PR pravidelně čerpají informace. Tato práce vznikla s cílem prozkoumat problematiku nahlížení českých novinářů na PR pracovníky jako informační zdroj - s cílem přiblížit, nakolik věrohodné pro novináře informace získané od PR pracovníků, z tiskových zpráv či konferencí jsou a jak často je jako zdroj informací využívají. Teoretická část práce představuje PR jako komplexní obor, včetně jeho nástrojů, pracovních pozic a úlohy mezi informačními zdroji, z nichž novináři při své práci čerpají. Teoretická část dále přibližuje klíčové rozdíly mezi online a tištěnou žurnalistikou a jejich dopad na přístup k informačním zdrojům včetně PR. V neposlední řadě se teoretická část věnuje samotnému nahlížení novinářů na PR pracovníky podle zahraniční odborné literatury. Praktická část práce vychází z vlastního výzkumu, který se skládá z dotazníkového šetření a doplňujících rozhovorů s novináři z českých online a tištěných médií a má za cíl přiblížit výše zmíněnou problematiku v českém mediálním prostředí. Praktická část...
Qualitative Research Exploring the Credibility of Social Networks as News Sources in the Czech Republic
Gottstein, Yuliya ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Vochocová, Lenka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá důvěryhodností sociálních médií jako zpravodajských zdrojů v novinářské praxi na příkladu České republiky. Práce vychází ze sociologické konceptualizace důvěryhodnosti Niklase Luhmanna a Piotra Sztompky a její moderní adaptace mediálními vědci, např. Thorstenem Quandtem. Cílem práce je prostřednictvím třinácti kvalitativních individuálních rozhovorů se čtenáři tištěného a internetového vydání Krkonošského deníku zjistit, jak souvisí důvěryhodnost zpravodajské relace s použitým informačním zdrojem. Součástí práce je teorie vycházející z teoretické konceptualizace důvěryhodnosti: od hlavních pojmů a konfliktních témat až po novinářské postupy k zajištění důvěryhodnosti a její vnímání diváky. Metodologická část popisuje oblast kvalitativního výzkumu a související postupy, které zahrnují popis metody sběru dat, kterou je polostrukturovaný hloubkový rozhovor a charakteristiku výzkumného vzorku. Závěrečná část interpretuje data získaná prostřednictvím provedených rozhovorů s respondenty. Závěr práce je věnován shrnutí výsledků výzkumu.
Learning about ethnic discrimination from different information sources
Korlyakova, Darya
We experimentally study whether public beliefs about ethnic discrimination, an emotionally loaded issue, are shifted more by information from experts or from ordinary people. We also examine whether people are inclined to choose the most influential sources. For this purpose, we combine, in a novel design, the random provision of information from different sources with endogenous information acquisition from the same sources. We find that individuals update their beliefs most in response to information from experts, namely researchers studying ethnic minorities and human resource managers. Exogenous adjustments in beliefs do not induce changes in attitudes to ethnic minorities. Consistent with the strength of belief updating, more individuals choose information from experts over information from ordinary people. This result suggests that, in the aggregate, people behave rationally as they favor a source that is perceived to be relatively accurate. The findings have implications for information dissemination policies.
Project ReShare: an open, community-owned, resource sharing solution
Dethloff, Nora ; Ibbotson, Ian ; Rose, Kristina ; Thompson, Sydney
The ReShare Community is a group of libraries, information organizations, and developers, with both commercial and non-commercial interests, who came together in 2018 to create a new and open approach to library resource sharing systems. Libraries have long established protocols and agreements among local, regional, national, and international networks to provide discovery and access to print and digital resources, extending the use and value of each library’s collection exponentially. However, current resource sharing solutions leave much to be desired. The marketplace has been characterized by stagnating technology, closed or siloed environments, and a consolidation of commercial options, leaving consortia to desire a fresh start; a re-imagined infrastructure that promotes an increased ability to innovate, experiment, and communicate across diverse library systems (ILS, discovery, resource sharing, etc.) and more sustainably pursue shared collection development and print retention initiatives. ReShare aims to inject new life into the space by developing a community-owned, modular resource sharing platform, enabling libraries and consortia to place library users at the center, from discovery, to request management and fulfillment. Project ReShare’s key differentiator is its foundation as a wholly community-owned solution. This approach offers libraries and commercial partners a fundamentally new model for shaping collections and connecting people with what they need, by greatly deepening our ability to collaborate and develop systems responsive to the needs of libraries and their users. In this paper, members of the Project ReShare Steering Committee and Product Management Team explore the frustrations with the current resource sharing environment, share perspectives on the importance of community-owned, open source tools, and discuss the benefits of this type of collaboration for the library community at large. The paper tells the story of Project ReShare, including how it is being developed, how the community has grown, and the potential for this new resource sharing solution.
Plný text: idr-1380_1_paper - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1380_2_presentation - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1380_3_video - Stáhnout plný textMP4
Meeting users in their spaces: key findings on discovery to delivery
Connaway, Lynn Silipigni ; Cyr, Chris ; Gallagher, Peggy ; Hood, Erin M. ; Brannon, Brittany ; Holloway, Jay (author of presentation and video speach)
OCLC Research has been studying how individuals get their information and resources and how they engage with technology for almost two decades. We have learned that convenience often is one of the factors that most drives individuals’ decisions for getting information and resources. However, convenience is a moving target and is dependent upon the context and situation of the individual’s need. Many factors will influence the decision-making process, such as how quickly the information or resource is needed, how important that information is to the individual need, and how much effort is required to get access to the information or resource. Our findings indicate that individuals often do not consider the library as the first place to get information and sometimes do not consider libraries at all. This often is attributed to the complexity and misunderstanding of library processes for acquiring resources and to not knowing resources or options for accessing and acquiring these resources through the library. Many individuals opt for open content since it is easy to discover and readily and quickly available in full-text. We have conducted semi-structured individual interviews with undergraduate and graduate/post graduate students and faculty in Australia and the U.S. to identify how they discover, access and acquire resources and why they make these choices and decisions, including their format preferences. We also have conducted focus group interviews with resource sharing and ILL librarians in Australia and the U.S. to identify their workflows and to discuss ideas to improve these processes to better meet the needs of their users. The findings from these interviews provide ideas for enhancing the discovery to delivery experience for both users and librarians.
Plný text: idr-1377_1_paper - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1377_2_presentation - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1377_3_video - Stáhnout plný textMP4
ILL for e-books: four years of experience - learning to walk
Gillitzer, Berthold
Currently, ILL is sometimes regarded as an old-fashioned standard service of libraries which becomes obsolete through the plenty of information available on the internet. In contrast to that opinion, I want to emphasize that ILL considered as a network of libraries for sharing scarce resources is a very modern concept. Due to the lack of contract clauses or restrictions within existing contract clauses of licensed e-journals or licensed e-books, in the last few years a permanently growing gap within ILL has arisen. More and more documents are not available via ILL and, in consequence, they are not available at all for users needing them urgently. For this reason, the Bavarian State Library and the Bavarian Library Network have since 2013 developed a concept for a solution for this problem. A server for the storing of license information and provision of the respective documents are part of this project as well as the development of appropriate license agreements. While a solution for e-journals is successfully up and running and more than 30% of copies from articles within ILL are provided from e-journals (at least in Bavaria), e-books seem to be a hard nut to crack. There are not any license clauses for ILL at all for e-books in ILL and the modalities for delivery and respective license conditions are controversial between libraries and publishers. The Bavarian State Library started a project to solve these problems together with the Bavarian Library Network. A pilot service has been running successfully since July 2015 and five publishers are cooperating for the test of the conception and first experiences with e-books and ILL. Nevertheless, publisher and holders of rights are sceptical and much work is still to be done until ILL for e-media becomes a regular part of the services provided by libraries. Perhaps international cooperation could be a key to convince the big publishers that a solution for these problems is necessary. The pilot period over the last 4 years shows that the technical solution and the conception are basically successful.
Plný text: idr-1376_1_paper - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1376_2_presentation - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1376_3_video - Stáhnout plný textMP4
Engineering a powerfully simple interlibrary loan experience with InstantILL
Paxton, Mike ; Maixner, Gary ; McArthur, Joseph ; Baich, Tina
IUPUI University Library (UL) has long recognized the need to advance open access and the crucial role resource sharing services play in bridging between the subscription-based world and an Open world. Resource sharing professionals frequently use library services to search for and retrieve known items, and thus have a key role not only in the provision of services but in demanding better discovery systems, promoting new and better discovery and delivery tools, and educating users. As services such as Primo, EDS, and Google Scholar combine with library website design to promote central indexes, it is increasingly unrealistic to expect the average user to search multiple unpromoted channels for what they need, and so libraries must work to make all aspects of discovery and delivery similarly straightforward. Resource sharing professionals can make significant inroads in improving discovery and delivery of open access and subscription content by partnering with Open projects to improve the library user’s experience when searching for known content. This paper will share how UL has taken a concrete step in this direction by working with the Open Access Button to develop InstantILL, a simple, community-owned, search tool for students and researchers to get free, fast, and legal access to articles. With a simple interface that users expect, InstantILL integrates searching library holdings, searching open access materials, and submitting interlibrary loan requests into a single action. Attendees will learn why the library chose to pursue this project, what InstantILL is and how it was designed and developed, and the results of the implementation.
Plný text: idr-1373_1_paper - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1373_2_presentation - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1373_3_video - Stáhnout plný textMP4
Aside from payment: the experience of acquisition and mutual use of resources in the Belarus Agricultural Library
Babaryka-Amelchanka, Veranika ; Muravitskaya, Ryma ; Shakura, Natallia
In order to provide users quality information in conjunction with the optimization of financial costs for information resources of the library, they use the opportunity of free acquisition and actively develop cooperation with other libraries and information centers in the field of document changing and resource sharing. In I.S. Lupinovich Belarus Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus there is functional system which includes, along with paid opportunities, mechanisms for free replenishment of its fund and mutual use of documents. Free acquisition of the fund is possible both thanks to acts regulated by the state and the National Academy of Sciences of Belarus, and through the development of partnerships with other libraries, organizations, and individuals through international exchange of documents, function of FAO depository, and receiving literature as a gift. The mutual use of resources is based on national and international interlibrary lending, participation in the World Network of Agricultural Libraries, and cooperation agreements with other libraries. The existing mechanisms contribute to ensuring access of Belarusian users to the world information resources on agriculture, as well as integration of the national sectoral information into the world information space with reduced financial costs.
Plný text: idr-1370_paper - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1370_2_presentation - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1370_3_video - Stáhnout plný textMP4

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 79 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.