Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výroční zpráva VÚPP za rok 2007
VÚPP
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu potravinářského Praha za rok 2007.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva VÚPP za rok 2006
VÚPP
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu potravinářského Praha za rok 2006.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ročenka VÚPP 2014
VÚPP
Publikace popisuje činnost instituce - Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. v roce 2014. Tato činnost je orientována především na zlepšení úrovně stravování populace a na ozdravění nabídky potravin, dále na zdokonalování postupů při zpracování potravin, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně provádění specifických rozborů, a na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení a techniky. Jsou uvedeny údaje o struktuře a orgánech instituce, základní statistické údaje, výsledky hlavní (výzkumné) činnosti ústavu a dalších činností (pedagogické, vzdělávací, poradenské činnosti, zastoupení v národních orgánech, radách a komisích, mezinárodní aktivity). Publikace je dvojjazyčná (cz + en).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ročenka VÚPP 2013
VÚPP
Publikace popisuje činnost instituce - Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. v roce 2010. Tato činnost je orientována především na zlepšení úrovně stravování populace a na ozdravění nabídky potravin, dále na zdokonalování postupů při zpracování potravin, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně provádění specifických rozborů, a na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení a techniky. Jsou uvedeny údaje o struktuře a orgánech instituce, základní statistické údaje, výsledky hlavní (výzkumné) činnosti ústavu a dalších činností (pedagogické, vzdělávací, poradenské činnosti, zastoupení v národních orgánech, radách a komisích, mezinárodní aktivity). Publikace je dvojjazyčná (cz + en).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ročenka VÚPP 2012
VÚPP
Publikace popisuje činnost instituce - Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. v roce 2012. Tato činnost je orientována především na zlepšení úrovně stravování populace a na ozdravění nabídky potravin, dále na zdokonalování postupů při zpracování potravin, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně provádění specifických rozborů, a na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení a techniky. Jsou uvedeny údaje o struktuře a orgánech instituce, základní statistické údaje, výsledky hlavní (výzkumné) činnosti ústavu a dalších činností (pedagogické, vzdělávací, poradenské činnosti, zastoupení v národních orgánech, radách a komisích, mezinárodní aktivity). Publikace je dvojjazyčná (cz + en).
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Ročenka VÚPP 2011
VÚPP
ublikace popisuje činnost instituce - Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. v roce 2011. Tato činnost je orientována především na zlepšení úrovně stravování populace a na ozdravění nabídky potravin, dále na zdokonalování postupů při zpracování potravin, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně provádění specifických rozborů, a na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení a techniky. Jsou uvedeny údaje o struktuře a orgánech instituce, základní statistické údaje, výsledky hlavní (výzkumné) činnosti ústavu a dalších činností (pedagogické, vzdělávací, poradenské činnosti, zastoupení v národních orgánech, radách a komisích, mezinárodní aktivity). Publikace je dvojjazyčná (cz + en).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Chemie potravin a výživa ve středoškolské výuce chemie
Třeštíková, Tereza ; Klímová, Helena (vedoucí práce) ; Martínek, Václav (oponent) ; Čížková, Věra (oponent)
Disertační práce se zabývá tématem chemie potravin a výživy ve středoškolské výuce chemie. Teoretická část této práce shrnuje význam a hodnocení učebnic, dále se zabývá moderními přístupy ve výuce chemie se zaměřením na interaktivní tabule. Metodická část je věnována analýze rámcových vzdělávacích programů, analýze učebnic, dotazníkovému šetření a tvorbě výukových materiálů. Praktická část práce shrnuje výsledky analýz rámcových vzdělávacích programů a učebnic ve vztahu k chemii potravin, výživě a onemocněním spojeným s výživou. Uvádí výsledky dotazníkového šetření, které zjišťovalo znalosti žáků v oblasti správné výživy, diet a onemocnění spojených s výživou a také vztah žáků k tomuto tématu a předmětu chemie obecně. Dále shrnuje výsledky ověřování výukových materiálů, které v rámci této práce vznikly. Součástí praktické části práce je i Vzdělávací text pro učitele na téma Lipidy, který byl zpracován na základě výsledků rozsáhlých autorských analýz středoškolských učebnic chemie a biologie, analýz rámcových vzdělávacích programů a výzkumného šetření na gymnáziích v České republice. Téma Lipidy bylo zpracováno z hlediska chemie potravin, výživy a onemocnění spojených s výživou. Kompletní nově navržený obsah tématu Lipidy je zpracován jako vzdělávací text určený učitelům středních popřípadě...
Potraviny z pohledu vzdělávání v chemii
Strnadová, Hana ; Šulcová, Renata (vedoucí práce) ; Teplá, Milada (oponent)
Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie Albertov 3, 128 40 Praha 2, Česká republika Potraviny z pohledu vzdělávání v chemii Bc. Hana Strnadová hanka.str@centrum.cz Tato diplomová práce se týká uplatnění potravinářské tematiky ve výuce chemie pro gymnaziální úroveň vzdělávání. Nejprve je provedena stručná rešerše na základě několika publikací zaměřených na chemii potravin. Dále je porovnáno pojetí chemie v kurikulárních dokumentech českého a slovinského vzdělávacího systému a jsou zhodnoceny možnosti zařazení problematiky potravin do výuky chemie v obou zemích v souladu s těmito dokumenty. Orientační analýza několika současných českých a slovinských středoškolských učebnic chemie shrnuje zastoupení tématu. Součástí práce jsou metodicky zpracované materiály na podporu jeho experimentální výuky na gymnáziu.
SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ - XXXIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Ve sborníku je uvedeno celkem 94 příspěvků ze symposia, pojednávajících o nových poznatcích v potravinářské vědě a v potravinářské výrobě a získaných na odborných pracovištích převážně v České a Slovenské republice.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ročenka VÚPP 2010
VÚPP
Publikace popisuje činnost instituce - Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. v roce 2010. Tato činnost je orientována především na zlepšení úrovně stravování populace a na ozdravění nabídky potravin, dále na zdokonalování postupů při zpracování potravin, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně provádění specifických rozborů, a na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení a techniky. Jsou uvedeny údaje o struktuře a orgánech instituce, základní statistické údaje, výsledky hlavní (výzkumné) činnosti ústavu a dalších činností (pedagogické, vzdělávací, poradenské činnosti, zastoupení v národních orgánech, radách a komisích, mezinárodní aktivity). Publikace je dvojjazyčná (cz + en).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.