Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hevlín – sídlo v krajině
Javůrková, Terezie ; Veselá, Markéta (oponent) ; Foretník, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá urbanismem Hevlína, řeší zejména oblast současného centra a konkrétní návrh bydlení pro seniory a lékařského domu. Po bombardování Hevlína na konci 2. světové války vzniklo v urbanistické struktuře prázdné místo, které se stalo náměstím. Svým měřítkem ale neodpovídá urbanismu Hevlína, ani měřítku člověka. Velký prostor je věnován dopravě, parkování a zeleni, nikoliv člověku. Cílem práce je vytvoření a koncepční řešení veřejných prostorů na území současné centra Hevlína. Konkrétní návrh seniorského bydlení a lékařského domu si klade za cíl interpretovat atributy venkovského domu a zároveň reflektovat současné požadavky na bydlení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.