Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nová nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení v EU - základní principy a koordinace dávek v nemoci
Janalík, Václav ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Práce vznikla v době, kdy jsou již téměř rok účinná nová nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009. Tato nařízení nahradila dříve používaná nařízení 1408/71 a 574/72, kterými byla stanovena pravidla koordinace národních systémů sociálního zabezpečení téměř 40 let. V práci jsem se vzhledem k rozsáhlosti problematiky zaměřil pouze na některé aspekty koordinace. První část je věnována obecně pojmu koordinace sociálního zabezpečení a pramenům koordinačního práva. Dále je v této části podrobně popsána osobní a věcná působnost nařízení. Prostor je věnován také některým novým pojmům, které nařízení obsahuje. V druhé části práce jsou popsány principy, na kterých je koordinace sociálního zabezpečení postavena, tzn. princip rovného nakládání, princip aplikace pouze jediných právních předpisů, princip exportu dávek a princip sčítání dob. Kromě těchto čtyř základních principů je popsáno i nové pravidlo pro asimilaci skutečností, které v zásadě tvoří nový princip, dříve aplikovaný pouze na základě judikatury Soudního dvora Evropské unie. Třetí část je věnována institucionálnímu zabezpečení koordinace a to jak na úrovni EU, tak na úrovni národní. Jsou zde vyjmenovány všechny důležité subjekty a popsány jejich role a úkoly. Ve čtvrté části je věnován prostor novince v koordinačních pravidlech - zavedené...
Nová nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení v EU - základní principy a koordinace dávek v nemoci
Janalík, Václav ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Práce vznikla v době, kdy jsou již téměř rok účinná nová nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009. Tato nařízení nahradila dříve používaná nařízení 1408/71 a 574/72, kterými byla stanovena pravidla koordinace národních systémů sociálního zabezpečení téměř 40 let. V práci jsem se vzhledem k rozsáhlosti problematiky zaměřil pouze na některé aspekty koordinace. První část je věnována obecně pojmu koordinace sociálního zabezpečení a pramenům koordinačního práva. Dále je v této části podrobně popsána osobní a věcná působnost nařízení. Prostor je věnován také některým novým pojmům, které nařízení obsahuje. V druhé části práce jsou popsány principy, na kterých je koordinace sociálního zabezpečení postavena, tzn. princip rovného nakládání, princip aplikace pouze jediných právních předpisů, princip exportu dávek a princip sčítání dob. Kromě těchto čtyř základních principů je popsáno i nové pravidlo pro asimilaci skutečností, které v zásadě tvoří nový princip, dříve aplikovaný pouze na základě judikatury Soudního dvora Evropské unie. Třetí část je věnována institucionálnímu zabezpečení koordinace a to jak na úrovni EU, tak na úrovni národní. Jsou zde vyjmenovány všechny důležité subjekty a popsány jejich role a úkoly. Ve čtvrté části je věnován prostor novince v koordinačních pravidlech - zavedené...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.