Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 121 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv pohybové aktivity dojnic v krmišti na jejich produkci mléka
Caletková, Jitka
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem pohybové aktivity dojnic v krmišti na jejich produkci mléka. Cílem bylo potvrdit či vyvrátit tvrzení, že když má dojnice vyšší četnost návštěvnost u žlabu, měla by mít vyšší denní produkci mléka. Pozorování dojnic probíhalo v podniku ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích, konkrétně ve středisku VKK Rybníček u 592 dojnic. Pro pozorování byly vybrány dojnice na první laktaci. Pozorování dojnic probíhalo během roku 2021 (jaro, léto a podzim) a 2022 (zima). Každé pozorování během roku obsahovalo 12 pozorování. Dojnice, které byly pozorovány u žlabu, byly zapsány do tabulky a následně byla dohledána jejich mléčná užitkovost, byla také zapsána průměrná denní teplota. Z výsledků vyplývá, že dojnice, u kterých byla zaznamenána vyšší četnost návštěv, konkrétně třikrát a čtyřikrát u žlabu, měly vyšší nádoje.
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2022. IV. díl, Kulturně vzdělávací a zájmová činnost
Gonzálezová, Marie ; NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Předmětem zjišťování je činnost kulturně vzdělávacích zařízení - kulturních domů, městských kulturních středisek, center volného času a dalších subjektů, které zajišťují kulturně vzdělávací a zájmovou činnost. Obsahuje údaje o počtu zaměstnanců, zájmové vzdělávací umělecké a mimoumělecké činnosti, dalších kulturních službách veřejnosti, mezinárodní kulturní spolupráci a o spolupráci s etniky v ČR.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2022. III. díl, Knihovny a vydavatelská činnost
Lindnerová, Vladimíra ; Razáková, Jana ; NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2022. II. díl, Umění - divadlo, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly
Smetanová, Eva ; Gonzálezová, Marie ; Razáková, Jana ; Peroutková, Aglaja ; NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a architektury. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří údaje o počtu zaměstnanců, zřizovaných souborů, provozovaných scén a sálů, odehraných představení, návštěvníků, oborů a žánrů, počtu koncertů a počtu hudebních nahrávek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2022. I. díl, Muzea, galerie, památky
Nováková, Eliška ; Lindnerová, Vladimíra ; NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Předmětem zjišťování je činnost muzeí, galerií, památníků a památkových objektů. Nejvýznamnější šetřené ukazatele se vztahují k rozsahu sbírek, návštěvnosti, pořádání výstav, expozic, vzdělávacích programů, odborných konferencí a seminářů a v neposlední řadě k zaměstnanosti a hospodářským výsledkům činnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Information System Design
Červeňanská, Viktória ; Rašovský, Vít (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
This thesis aims to analyze the state of Invanta s.r.o. and the proposed attendance system for this company. At the same time, the system manages to track work on projects with the possibility of creating an invoice for the customer. In the first part, I deal with the definition of theoretical terms. Subsequently, I will use this theoretical knowledge to analyze the current state. The third part focuses on creating the IS proposal thanks to the information obtained from the analyses.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 121 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.