Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Revize systému managementu kvality
Barančinová, Mariana ; Jankových, Róbert (oponent) ; Fiala, Alois (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá revíziou systému manažmentu kvality. Práca obsahuje teoretickú časť, ktorá približuje historický vývoj riadenia kvality, krátke popísanie normy ISO 9001 a zmien, ktoré sú medzi revíziami z roku 2008 a 2015. Diplomová práca je ďalej zameraná na analýzu súčasného stavu vo vybranej organizácii, komparáciu požiadaviek, identifikáciu tých, ktoré je nutné doplniť. Výsledkom týchto činností je návrh zmien, ktoré je nutné vykonať pre úspešnú recertifikáciu systému riadenia kvality.
Revize systému managementu kvality
Barančinová, Mariana ; Jankových, Róbert (oponent) ; Fiala, Alois (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá revíziou systému manažmentu kvality. Práca obsahuje teoretickú časť, ktorá približuje historický vývoj riadenia kvality, krátke popísanie normy ISO 9001 a zmien, ktoré sú medzi revíziami z roku 2008 a 2015. Diplomová práca je ďalej zameraná na analýzu súčasného stavu vo vybranej organizácii, komparáciu požiadaviek, identifikáciu tých, ktoré je nutné doplniť. Výsledkom týchto činností je návrh zmien, ktoré je nutné vykonať pre úspešnú recertifikáciu systému riadenia kvality.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.