Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  začátekpředchozí62 - 71  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Partnerská síť Národního úložiště šedé literatury (NUŠL)
Fürstová, Iveta
Vzrůstající potřeba přístupu ke sbírkám šedé literatury z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání vede ke koordinovanému sběru a budování sbírek na všech úrovních. Národní technická knihovna (NTK) zaštiťuje sběr šedé literatury na národní úrovni prostřednictvím projektu „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“ za podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci výzkumných programových projektů. Cílem projektu je vybudování Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Základem digitálního repozitáře je kvalitní softwarové řešení, ale neméně důležité je budování partnerské sítě a spolupráce na základě dohodnutých a smluvně ošetřených podmínek. Na podporu sběru šedé literatury buduje NTK partnerskou síť producentů šedé literatury, jejíž vznik je podmíněn hned několika důvody. NUŠL se zaměřuje na odbornou šedou literaturu především z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Hlavními partnery a zdroji šedé literatury z oblasti vědy a výzkumu jsou Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce a grantové agentury. Za oblast vzdělávání jsou to především vysoké školy a z paměťových institucí knihovny a muzea. Spolupráce je zaměřena také na orgány státní správy a nevyhýbá se ani komerčnímu sektoru. Partnerem se nemůže stát jakýkoliv subjekt, protože cílem NUŠL je nabídnout svým uživatelům odborné dokumenty šedé literatury s originálním a hodnotným obsahem. Důležitým aspektem, který dále přispívá k nutnosti vytvářet partnerskou síť, je dodržování platných českých právních norem, především práva autorského, práva ochrany osobních údajů a obecného smluvního práva. Příspěvek představí budování partnerské sítě NUŠL na konkrétních příkladech z prostředí Akademie věd České republiky, výzkumných institucí, vysokých škol, knihoven, atd. a upozorní na důležité právní otázky z oblasti šedé literatury. K podpoře spolupráce slouží webové stránky projektu (http://nusl.techlib.cz) a jsou vytvářeny metodiky, postupy a organizována školení.
Plný text: idr-49_1 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-49_2 - Stáhnout plný textPDF
Projekt NUŠL a další projekty v ČR
Pejšová, Petra
Plný text: idr-34_2 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-34_1 - Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   začátekpředchozí62 - 71  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.