Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,275 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Sadovský, Matěj ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá posouzením informačního systému společnosti, která se zabývá velkosériovou výrobou. Jeho následnou analýzou a popsáním současnému stavu společnosti i informačního systému. Na základě těchto výstupů jsou představena a navrhnuta řešení, která by vedla k celkovému zefektivnění a zlepšení práce s informačním systémem.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Novohradský, Michal ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá posouzením informačního systému analyzované společnosti a následným návrhem změn. První část práce se zaměřuje na teoretická východiska, která jsou potřebná k pochopení a lepší orientaci v dané problematice. Následující část je věnována představení společnosti a následné analýze současného stavu. Poslední část práce se zaměřuje na návrh změn, které eliminují zjištěné nedostatky včetně jejich ekonomického zhodnocení.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Macková, Monika ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je analyzovat informační systém společnosti MERIMAC s.r.o., která se zabývá kamionovou dopravou, a následně navrhnout změny, které odstraní zjištěné nedostatky používaného systému. V části s teoretickými východisky, se definují pojmy a informační systémy potřebné k pochopení dané problematiky. Práce se dále zabývá analýzou současného stavu dané společnosti. Na závěr budou implementovány návrhy na zlepšení současného stavu a zvýšení efektivity podniku.
Digitalizace vybraných procesů divize Jaderná energetika
Havlínová, Aneta ; Choura, Miroslav (oponent) ; Nekula, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou agendy Společná evidence, která zahrnuje evidence Prádelna, Půjčovna klíčů a Vstup do oblasti FME. Popisuje původní stav, který byl zanalyzován a došlo k definici funkčních i nefunkčních požadavků pro nový systém. Výsledkem práce je návrh Společné evidence v aplikaci PowerFlow a její implementace do firemní sítě a procesů společnosti ČEZ.
Zhodnocení aplikace vybraného účetního softwaru ve firmě
Tománková, Denisa ; Kozdera,, Antonín (oponent) ; Křížová, Zuzana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na účetní pojmy, historii účetnictví a její právní vymezení. Specifikuje, co jsou to informační systémy a ERP systémy. Představuje účetní a ekonomické systémy poskytované na českém trhu a výběr vhodného systému prostřednictvím kritérií. Analyzuje kritéria zvolených systémů a nalezne nejlepší řešení pro výběr systému pro konkrétní společnost.
Informační systém pro swingovou taneční školu
Zavadil, Jiří ; Hynek, Jiří (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a následným vytvořením informačního a registračního systému pro swingovou taneční školu. Systém je vytvořen jako webová aplikace postavená na vývojové platformě Firebase. Pro implementaci prezentační části byl zvolen JavaScriptový framework Angular. Nejdůležitějšími funkcemi systému je zpracování registrací a plateb na taneční kurzy a automatická komunikace s klienty. Systém byl navržen, implementován a otestován. 
Interaktivní průvodce pro zoologické zahrady
Macháček, Martin ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Velké množství zoologických zahrad spadá pod unii CSZOO. I přesto doposud neexistoval sjednocený způsob správy těchto informací a jejich prezentace návštěvníkům. Tato práce řeší tento problém vytvořením sjednocujícího informačního systému pro jakoukoliv zoologickou zahradu, spolu s jednotnou, moderní mobilní aplikací, sloužící jako kapesní průvodce a přehledný zdroj informací ze systému. Mimo funkcionality jako kalendář událostí, zvířecí druhy, expozice nebo oznámení je velmi důležitou součástí interaktivní mapa. Vytvořený informační systém je spolu s veřejnou bezstavovou API založen na frameworku Lumen. Konečná mobilní aplikace je multiplatformní a založena na technologii Cordova. Webové rozhraní informačního systému i mobilní aplikace využívají pro frontend architekturu framework Vue.js. Interaktivní mapa je realizována skrze knihovnu Leaflet v kombinaci s technologiemi Mapbox. Vytvořená řešení figurují jako základní stavební kameny pro budoucí expanze.
Informační systém pro správu participativního rozpočtu
Sedláček, Aleš ; Burget, Radek (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit informační systém pro participativní rozpočet, kde lidé mohou ovlivnit, jakým způsobem je zajištěn rozvoj kvality života občanů. Mohou navrhovat své nápady, jak vylepšit své okolí nebo uskutečnit akci z peněz poskytnutých z rozpočtu obce.   Zvolený problém jsem vyřešil způsobem, jenž má za úkol spojit občany se zastupitelstvem a zlepšit tak vzájemnou komunikaci. Občan může v systému zastávat roli navrhovatele nebo hlasujícího. Navrhovatel předloží detailní návrh, který obsahuje název, místo provedení, popis, fotky a další informace. Pokud návrh získá dostatečnou podporu hlasujících a výsledek analýzy proveditelnosti je kladný, lze projekt realizovat.   V praxi jsem vytvořil systém, který jsem konzultoval s členy zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Svinov. Bylo mi umožněno provést průzkum mínění občanů obce. Webová aplikace avšak nebyla vyvinuta speciálně pro jednu obec, využít ji mohou i jiné subjekty, které by měly zájem.
Informační systém pro řízení zaměstnanců firmy
Sklenář, Pavel ; Křivka, Zbyněk (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Účelem této práce je vytvořit informační systém, který firmám pomůže se správou jejich zaměstnanců, včetně analýzy zaměstnaneckých směn pomocí OLAP, díky které lze například zjistit celkové zpoždění zaměstnanců na jejich směnách. Informační systém je realizován ve formě webové aplikace implementované v jazyce PHP s využitím frameworku Laravel společně s MySQL databází. Mezi hlavní funkce systému patří správa zaměstnanců, včetně správy jejich docházek, práce s Google Drive diskem, generování různých souborů ve formátu PDF, zobrazení různých statistik, hodnocení zaměstnanců, správa směn, zaměstnaneckých jazyků, dovolených, nemocenských a nahlášení zaměstnanců.
Webová aplikace pro správu univerzitních projektů
Shapochkin, Viktor ; Sadovský, Petr (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalařská práce se zabývá návrhem, implementací a testováním webové aplikace pro správu a řízení univerzitních projektů. Aplikace umožnuje uživatelům vytvářet, sledovat a upravovat jednotlivé projekty. Běh a stav projektů je reprezentován pomocí Ganttova diagramu. Aplikace je implementována v jazyce JavaScript a je rozdělená na dvě časti - server a klient. Server běží na platformě Node.js s použitím rozhrání Express.js a databáze MongoDB. Klientská část aplikace je implementována pomocí JavaScript knihovny React.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,275 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.