Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Chaty z lokality Dolní Břežany, Za pivovarem, v kontextu halštatsko-laténského osídlení jižně od Prahy.
Kartáková, Terezie ; Bláhová, Zuzana (vedoucí práce) ; Slabina, Miloslav (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je pět, respektive šest polozemnic z halštatsko- laténského období z lokality Dolní Břežany - Za pivovarem. Těžištěm je katalog polozemnic s jejich detailním popisem a kapitola o kontextu osídlení, mapující lokality z doby halštatské a laténské v širším okolí lokality. Dále práce sleduje stavební a tvarový vývoj halštatských a laténských polozemnic, zasazuje je do publikovaných systémů třídění a pokouší se o analýzu a interpretaci stavebních reliktů. Součástí práce jsou přílohy - mapy, plány a fotografie. Klíčová slova Čechy střední, Dolní Břežany, HaD-LtA, polozemnice, sídliště, Závist - zázemí,

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.