Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Selhání subjektů finančního trhu
Zrůst, Lukáš ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent) ; Dřevínek, Karel (oponent)
Cílem této práce bylo komplexně analyzovat selhání subjektů finančního trhu, a to s akcentem na bankovní instituce, komparaci s evropskou právní úpravou, ale především též s akcentem na řešení finanční krize bankovního systému a způsoby jeho řešení se zachováním činnosti, nebo ukončení činnosti, následnou likvidaci a případnou insolvenci bankovních subjektů. V závěru práce se autor věnuje i praktickým aspektům vybraných bank. Z uvedeného hlediska jsou pro tuto práci v úvodu klíčové tři dílčí pojmy, které si zaslouží krátké vysvětlení, neboť celou prací prostupují, a postupně tak odkrývají jednak základní otázky předmětné problematiky, ale též jejich hypotézy vytyčující další směr výzkumu a zároveň nabízejí i určité legislativní návody stran věcného řešení dané problematiky. Prvním pojmem je "východisko". V této práci je totiž podrobně zachycen výzkum sloužící k nalezení odpovědi na otázku, jaká jsou základní východiska subjektů finančního trhu, jakož bankovních ústavů, ale především pak jejich selhání. Hypotézou je v tomto kontextu evoluční vývoj dotčených oblastí, především finančního práva v širším slova smyslu a míra jeho vlivu na současnou právní úpravu subjektů finančního trhu a řešení jejich selhání. Druhým pojmem, který pak prací prostupuje, je pojem "evoluce", který slouží k tomu, aby bylo...
Právní úprava odpočtu daně z přidané hodnoty v České republice
Zrůst, Lukáš ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Karfíková, Marie (oponent)
Tématem této práce je právní úprava odpočtu DPH v České republice. Jedná se o aktuální téma v souvislosti s novelizací zákona o DPH, ke které došlo v roce 2013. Cílem rigorózní práce je hlubší popis a analýza problematiky odpočtu DPH. Dalším cílem práce je aplikace dané problematiky na konkrétních praktických příkladech, uvedení související judikatury Soudního dvora Evropské unie a vyšších českých soudů. V práci je pojednáno o dani z přidané hodnoty, o odpočtu DPH, nároku na odpočet, o opravě a úpravě odpočtu DPH, změnách v odpočtu DPH v souvislosti s novelizovaným zákonem, o odpočtu DPH ve skupině a u sdružení. Dále je zde analyzována judikatura Soudního dvora Evropské unie vztahující se k problematice odpočtu DPH. Předkládaná práce přináší čtenáři orientaci v oblasti odpočtu DPH a při řešení praktických problémů s ní souvisejícími. Přínosná může být práce jak pro podnikatele, tak pro specialisty v oblasti daní.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.