Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 406 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Securing IoT applications with Arm Cortex-M33 microcontrollers
Tonka, Marek ; Zeman, Václav (oponent) ; Slavíček, Karel (vedoucí práce)
The bachelor thesis analyses the characteristics of modern microcontrollers with ARM Cortex-M33 architecture and their contribution to securing IoT applications. The theoretical part focuses on the introduction of ARM along with the characteristic of the ARMv8 architecture on which the Cortex-M33 processors are built. Emphasis is also placed on the introduction of the new TrustZone technology, which is a key security feature of these processors. Subsequently, a selection of microcontrollers and their features from five leading semiconductor companies is presented. The practical part covers the installation and setup of the two IDEs for the following work with the NUCLEO-575-ZI-Q and LPC55S69-EVK boards. Based on these development boards, four unique features are tested to demonstrate the benefits of using ARM processors to secure IoT applications.
Integration of industrial spanningtree protocols
Segeč, Ronald ; Zeman, Václav (oponent) ; Slavíček, Karel (vedoucí práce)
The bachelor thesis focuses on the analysis and implementation of spanning tree protocols in the field of industrial Ethernet networks with emphasis on the use of different types of redundant solutions. The scope of this thesis is to provide a comprehensive overview of industrial networks and to describe the different protocols that use redundant solutions in networks. The intent of this thesis is to present the use of looping devices together with redundant solutions for the benefit of creating a stable network system. The aim of working with the lab devices was to implement the most suitable resilient looping with the possibility of using a combination of the different spanning tree protocols within a single network system. The implementation in an extended system, which used all redundant interconnection possibilities, stemmed from the previously practically verified results of the operation of the individual protocols.
Webová aplikace pro úlovou váhu
Dudar, Oleksandra ; Sikora, Marek (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro statistické zpracování a vizualizaci údajů z elektronické váhy včelích úlů. Aplikace umožňuje statistické zpracování dat a prezentaci v podobě grafů, s možností přidávaní poznámek a filtrování podle dat. Implementace využívá moderní technologie, jako jsou React a Next.js, a postupuje od analýzy požadavků a návrhu až po detailní implementaci frontendu, backendu a predikčního modelu.
Metody detekce stavu odepření služby
Horský, Milan ; Zeman, Václav (oponent) ; Sikora, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá metodikou pro detekci a popis stavu odepření služby (Denial of Service - DoS) na webovém serveru. Cílem práce je vyvinout a implementovat metody, které umožní efektivní detekci DoS útoků v experimentální síti. Teoretická část se zaměřuje na analýzu různých typů DoS útoků, včetně jejich detekce na straně aplikačního serveru a sítě, a diskutuje možné důvody falešně pozitivních výsledků. V praktické části byly vytvořeny softwarové nástroje pro monitorování a analýzu serverových a síťových zdrojů, které byly následně testovány proti různým typům DoS útoků. Výsledkem práce je navržená metodika, která byla ověřena a implementována v experimentální síti, což poskytuje užitečné nástroje pro zvýšení bezpečnosti a stability webových serverů.
IoT LoRaWAN soil moisture and temperature sensor
Pánisz, Peter ; Zeman, Václav (oponent) ; Škorpil, Vladislav (vedoucí práce)
The goal of this bachelor's thesis was to develop software and design a protective cover for a development board that measures soil moisture, air temperature, and humidity. The project addressed the connection to a low-power wireless network for Internet of Things devices, through which the measured data was transmitted. The received data needed to be processed and decoded through various applications, which also require configuration. The measurement results can be graphically visualized in the form of charts on a public website accessible via the internet. For the administrator, a private address with additional information is available. The thesis also describes concepts such as application containerization, the selection of a suitable low-power network, and solving issues related to a dynamic public IPv4 address.
Standardizace postkvantové kryptografie
Rada, Dalibor ; Člupek, Vlastimil (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou standardizace postkvantové kryptografie se~zřetelem na kvantově odolná podpisová schémata včetně možného řešení související infrastruktury veřejných klíčů a následného výkonnostního porovnání vybraných algoritmů. V práci jsou rozebrány hlavní aspekty standardizace organizací NIST a poté popsány vybrané kvantově odolné algoritmy včetně zmapování současného stavu standardizace postkvantové kryptografie v EU. Na základě teoretické části je zvoleno jedno z vhodných řešení infrastruktury veřejných klíčů s možností použití postkvantových algoritmů. V další části práce je provedeno výkonnostní porovnání vybraných algoritmů a vyvozen závěr. Nakonec je díky informacím z bakalářské práce realizován návrh laboratorní úlohy.
SRv6 protocol and its use in education
Považan, Martin ; Zeman, Václav (oponent) ; Slavíček, Karel (vedoucí práce)
The SRv6 is a next-generation protocol that combines Segment Routing and IPv6 using flexible IPv6 extension headers. The SRv6 is smoothly implemented in contemporary service provider backbones and aims to be the successor to the currently used MPLS protocol. This bachelor thesis analyzes the SRv6 protocol and describes its security and emulation options. The SRv6 protocol is analyzed and compared with the MPLS protocol from the cybersecurity perspective. In the practical part, a lab exercise demonstrating the properties of SRv6 was designed using the Containerlab network emulator.
Laboratory excercise on authentication cards for access control systems
Monček, Martin ; Zeman, Václav (oponent) ; Burda, Karel (vedoucí práce)
The main objective of this document is to create a laboratory assignment for subject ZSY, in which students learn how access control systems and card used in it work. They also experience card cloning in both 125 kHz and 13.56 MHz MIFARE classic access control systems. This article summarizes history of access control systems and describe their basic components in addition it summarizes use case and possibilities which is given to modern systems by its control software in its next part article describes the history of identification tags and various possibilities of cloning them. In the last chapter it describes the assignment itself and its prerequisites.
Economical LoRaWAN security device
Varhola, Oliver ; Zeman, Václav (oponent) ; Škorpil, Vladislav (vedoucí práce)
This master thesis contains a proposal of the solution for economical and energy saving security device with its communications part in a LoRaWAN network. Theoretical part of the thesis describes the most widespread LPWAN networks, i.e. the networks for low-power devices, such as NB-IOT based on LTE technology, Sigfox and LoRaWAN. Also briefly analyses security threats in case of the interference exploitation of the communication channel and describes LoRaWan security in detail. In the practical part there is hardware, power, mechanical solution implemented including the cover of the device. Realization of the software part covers, which types of events should be operated, power saving methods and mesage sending inverval are described. All requirements were implemented at application layer utilizing - LoRaWAN network server and virtual machine applications: MQTT broker, NoreRED, OpenHAB and cloud database InfluxDB with visualisation of the data in Grafana application.
Opensource firewall redundancy
Škurla, Tomáš ; Zeman, Václav (oponent) ; Slavíček, Karel (vedoucí práce)
This diploma thesis deals with the comparison of different open-source firewalls from the perspective of high availability topology. The goal of the thesis is to determine the most suitable firewall for implementing a topology with high availability. The theoretical part deals with the explanation of the concepts of address translation, the operation of firewalls, and subsequently describes the protocols necessary for the implementation of high availability, followed by a description of the testing using GNS3. The practical part of the thesis describes the preparation of the laboratory environment, as well as the process of configuration and testing of the individual firewalls, followed by an evaluation based on the test results.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 406 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 ZEMAN, Vít
1 Zeman, Vladimír
1 Zeman, Vlastimil
8 Zeman, Vojtěch
5 Zeman, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.