Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nové trendy v nabídce gastronomických služeb
Zelenková, Simona ; Kvítková, Zuzana (vedoucí práce) ; Netková, Jarmila (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast zdravého stravování a alternativních výživových stylů nebo směrů ve stravovacích zařízeních. Cílem práce je analyzovat trh z hlediska nabídky stravovacích služeb zaměřených na alternativní výživové směry v centru hlavního města a také z hlediska spotřebitelské poptávky po těchto službách. Teoretická část obsahuje charakteristiku použitých pojmů, popisuje stravování jako proces zajištění výživy a zejména základní a některé specializované proudy alternativních výživových stylů. Vlastní výzkum je tvořen ze dvou částí. První sekce je věnována analýze nabídky stravovacích služeb v centru Prahy se zaměřením na alternativní výživové směry. Spotřebitelskou poptávkou po těchto službách, která byla zjištěna pomocí dotazníkového šetření, se zabývá druhá sekce praktické části.

Viz též: podobná jména autorů
1 Zelenková, Sandra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.