Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stres jako psychologický problém při odchodu ze zaměstnání
Zelenková, Sandra ; Pivoňková, Lucie (oponent) ; Šnýdrová, Ivana (vedoucí práce)
Hlavním tématem mé bakalářské práce je stres, který lidé prožívají při odchodu ze zaměstnání. Stěžejním zdrojem informací jsou poznatky z oblasti psychologie, sociologie a řízení lidských zdrojů. Důraz je kladen na to, jaký má individualita každého jedince vliv na různé vnímání a prožívání této situace. Obsah práce je tématicky členěn na dvě hlavní části. První část je věnována teorii stresu z obecného úhlu pohledu, druhá část se pak zaměřuje na souhrnný popis hlavních důvodů odchodu pracovníků ze zaměstnání a na důsledky, které z něj plynou. Významnou částí práce jsou pak navržené nástroje ke zmírnění dopadu této stresové situace, které může zaměstnavatel či okolí odcházejícímu zaměstnanci nabídnout.

Viz též: podobná jména autorů
1 Zelenková, Simona
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.