Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sledování posturálních a respiračních funkcí u pacientů s vrozenou deformitou hrudníku (Pectus carinatum)
Zbuzek, Daniel ; Bitnar, Petr (vedoucí práce) ; Smolíková, Libuše (oponent)
Cíl práce: Práce je zaměřena na zhodnocení stavu plicních a posturálních funkcí u pacientů s pectus carinatum. Dále sleduje vývoj plícních a posturálních funkcí po korekční operaci dle Welche. Metody: Mezi roky 2010 a 2011 podstoupilo na Pediatrické klinice FN Motol, Praha celkem 20 pacientů (19 mužů, 1 žena) s diagnózou pectus carinatum (PC) korekční operaci dle Welche. Průměrný věk souboru byl 16,2 ± 1,2 let. Před operací bylo provedeno vyšetření plicních funkcí, síly respiračního svalstva a posturografie. Naměřené hodnoty byly porovnány s normou, resp. kontrolní skupinou, a pro zjištění vzájemných závislostí i mezi sebou. U 7 pacientů proběhlo opakované vyšetření plicních funkcí a posturografie v odstupu 8,1 ± 3,0 měsíce po operaci. Předoperační a pooperační hodnoty byly navzájem srovnány. Výsledky: U 20 pacientů s PC byla předoperačně přítomna dynamická a statická hyperinflace a zároveň zvýšená průchodnost periferních dýchacích cest. Testování síly respiračního svalstva ukázalo významné snížení hodnot oproti normě. Posturografické vyšetření odhalilo odchylky v posturálním systému vedoucí zejména při složitých posturálních nárocích k medio-laterální nestabilitě těla. Zhoršení rovnovážných funkcí odpovídá nárůstu hyperinflace. Po korekční operaci dle Welche nebyla prokázána signifikantní změna...
Sledování posturálních a respiračních funkcí u pacientů s vrozenou deformitou hrudníku (Pectus carinatum)
Zbuzek, Daniel ; Bitnar, Petr (vedoucí práce) ; Smolíková, Libuše (oponent)
Cíl práce: Práce je zaměřena na zhodnocení stavu plicních a posturálních funkcí u pacientů s pectus carinatum. Dále sleduje vývoj plícních a posturálních funkcí po korekční operaci dle Welche. Metody: Mezi roky 2010 a 2011 podstoupilo na Pediatrické klinice FN Motol, Praha celkem 20 pacientů (19 mužů, 1 žena) s diagnózou pectus carinatum (PC) korekční operaci dle Welche. Průměrný věk souboru byl 16,2 ± 1,2 let. Před operací bylo provedeno vyšetření plicních funkcí, síly respiračního svalstva a posturografie. Naměřené hodnoty byly porovnány s normou, resp. kontrolní skupinou, a pro zjištění vzájemných závislostí i mezi sebou. U 7 pacientů proběhlo opakované vyšetření plicních funkcí a posturografie v odstupu 8,1 ± 3,0 měsíce po operaci. Předoperační a pooperační hodnoty byly navzájem srovnány. Výsledky: U 20 pacientů s PC byla předoperačně přítomna dynamická a statická hyperinflace a zároveň zvýšená průchodnost periferních dýchacích cest. Testování síly respiračního svalstva ukázalo významné snížení hodnot oproti normě. Posturografické vyšetření odhalilo odchylky v posturálním systému vedoucí zejména při složitých posturálních nárocích k medio-laterální nestabilitě těla. Zhoršení rovnovážných funkcí odpovídá nárůstu hyperinflace. Po korekční operaci dle Welche nebyla prokázána signifikantní změna...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.