Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení provozu kotle na biomasu z pohledu emisí
Zbojková, Monika
Práce je zaměřena na hodnocení provozu kotle na biomasu z hlediska emisí. Zahrnuje popis a vlastnosti využití energetické biomasy v termochemických transformacích a zabývá se především spalováním biomasy v kotlích pro domácnosti, řeší jeho výhody a nevýhody. Teoretická část dále popisuje rozdělení kotlů na spalování biomasy. Praktická část práce je zaměřena na provedení sledování konkrétních provozních režimů kotle na biomasu a vyhodnocení získaných dat. Je zde popsáno vyhodnocení provozu kotle z pohledu energetického využití a sledování jednotlivých polutantů z hlediska lidského zdraví a ochrany ovzduší. V závěru je nastíněn pohled na lokální spalování v obcích.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.