Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vybrané sociálněekonomické ukazatele v ČR a jejich komparace se zvolenými státy EU
ZÍTKOVÁ, Pavlína
Předmětem této práce je přiblížení a vysvětlení metod hodnocení ekonomických veličin pomocí ukazatelů a jejich soustav. Práce také využívá metodu víceaspektivního srovnání ukazatelů. V práci jsou popsány jednotlivé ukazatele, metody jejich hodnocení a vytvoření víceaspektiního srovnání. Práce se zabývá také harmonizací ekonomických statistik a definicí posuzované oblasti. Pro praktické využití jsou pak vybrány ukazatele: hrubý domácí produkt, produktivita práce, jednotkové pracovní náklady, míra nezaměstnanosti, reálný efektivní kurz, výdaje na výzkum a vývoj a lidské zdroje ve vědě a technice. Vybrané ukazatele jsou vyhodnocovány z hlediska času a prostoru. Kromě toho byla pro tyto čtyři ukazatele provedena metoda víceaspektivního srovnání: HDP na obyvatele, míra nezaměstnanosti, výdaje na výzkum a vývoj a jednotkové náklady práce. Analýza ukazatelů ukazuje, že v současné době rostou ekonomiky všech vybraných zemí. Navzdory úsilí EU o similaritu mezi zeměmi, existují velké rozdíly mezi ekonomikami. Velkým potenciálem pro další rozvoj ekonomiky je technologický pokrok. Způsob, jakým státy naloží s touto výzvou, může rozhodnout o jejich budoucnosti.
Problematika dotací z pohledu účetnictví a finančního řízení podniku
ZÍTKOVÁ, Pavlína
Tato bakalářská práce je zaměřena na čerpání dotací, jejich dopad do účetnictví a finančního řízení podniku. Zabývá se problematikou dotační politiky, účtováním o dotacích a hodnocením efektivnosti investic. Práce zachycuje proces a podmínky čerpání dotace, záměr konkrétního podniku a jeho dotační projekt. Použité metody pro hodnocení efektivnosti investic jsou doba návratnosti investice, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento a průměrná výnosnost. V další části je popsán způsob účtování dotace, změna pořizovací ceny a výše odpisů. Pro analyzovaný podnik Dopla pap a. s. projekt dosáhl ve všech metodách hodnocení efektivnosti skvělých výsledků, například čistá současná hodnota dosáhla hodnoty přibližně 20 mil Kč. Z finančního pohledu je tedy dotace jednoznačně výhodná. Téměř jedinou nevýhodou je složitější administrativa a hledání potřebných informací pro zpracování dotační dokumentace.

Viz též: podobná jména autorů
2 Zítková, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.