Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zdvihový mechanismus mostového jeřábu 32 t
Wiesenberg, Adam ; Kašpárek, Jaroslav (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vypracovat návrh zdvihového mechanismu dílenského mostového jeřábu pro nosnost 32 000 kg. Úvodní část práce je zaměřena na stručné seznámení se s danou problematikou, následně je uvedena kritická rešerše obdobných existujících konstrukčních řešení s navazujícími kapitolami zabývajícími se zhodnocením koncepcí a výběrem vlastního řešení a poté následuje kapitola Klasifikace jeřábu a zdvihového ústrojí. Druhá část práce se zabývá návrhem a výpočtem hlavních parametrů zdvihového mechanismu zahrnující také volbu ocelového lana, kladek lanového kladkostroje a výpočet rozměru lanového bubnu. V dalších částech je proveden návrh a kontrola lanového bubnu, volba jednotlivých komponent zdvihového mechanismu například elektromotoru, převodovky, brzdy a spojek. Závěr práce obsahuje výběr a způsob kontroly ložisek, návrh čepu bubnu a postup kontroly spoje těsného pera. Nedílnou součástí práce je také výkresová dokumentace celkové sestavy zdvihového mechanismu a svařovací podsestavy lanového bubnu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.