Hledaný výraz Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství, Ostrava v indexu autor nebyl nalezen v žádném záznamu. Nejbližší výrazy jsou (nezávisle na sbírce):
1   Vysoká Praha
25   Vysoká Praze
2   Vysoká r studií
2   Vysoká regionálních studií
2   Vysoká škola a
9   Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava
1   Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava  Fakulta bezpečnostního inženýrství
4   Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava  Fakulta bezpečnostního inženýrství, O
4   Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava  Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ostrava
6   Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, a