Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ochrana spotřebitele v EU
Vyleťalová, Tereza ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany spotřebitele v Evropské unii při nakupování na internetu. V první části se práce věnuje obecnému vymezení ochrany spotřebitele, je zde popsán vývoj, institucionální zajištění, nástroje a financování ochrany spotřebitele v EU. Následně se práce přesouvá na digitální trh Evropské unie, popisuje překážky bránící růstu online nakupování a strategie, které směřují k vytvoření jednotného digitálního trhu. Druhá část se zaměřuje na ochranu osobních dat, mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, stávající právní předpisy upravující práva spotřebitelů na internetu včetně nových návrhů Evropské komise. Právě nové legislativní návrhy představují stěžejní část této práce a jsou hlavním předmětem zrealizovaného rozhovoru s expertem. Součástí šetření je dále dotazníkový průzkum týkající se zkušeností českých spotřebitelů s řešením sporů a online nakupováním a vybrané rozsudky Soudního dvora Evropské unie, které přispěly k jednotnému výkladu evropského práva v oblasti ochrany spotřebitele.
Analýza využití internetu v jazykové agentuře
Vyleťalová, Tereza ; Sedláček, Jiří (vedoucí práce) ; Slaba, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou využití internetu ve vybrané soukromé jazykové škole. První část práce je zaměřena na internetový vývoj a výhody a nevýhody, které internet pro firmy a zákazníky přináší. Velký důraz je kladen na jednotlivé druhy internetových reklam a podporu prodeje, které jsou součástí komunikačního mixu na internetu a pro jazykové školy představují jednu z možností, jak se na internetu prezentovat. V praktické části práce porovná konkrétní jazykovou školu s konkurenčními jazykovými agenturami. V poslední kapitole se bakalářská práce zabývá vyčerpávající analýzou využití jednotlivých internetových služeb, které vybraná jazyková škola aktivně využívá. Na závěr této analýzy práce zkoumá další návrhy v oblasti internetu, které by jazykové škole posílily konkurenceschopnost a rozšířily povědomí o značce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.