Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Komunistická strana Československa na cestě do ilegality
Vostrčil, Jan ; Doubek, Vratislav (vedoucí práce) ; Polášek, Martin (oponent)
Bakalářské práce pojednává o možnostech semilegální práce KSČ od konce dvacátých let až po konečné období legality KSČ během tzv. "druhé republiky". Samotná práce je rozdělena na tři tematické bloky. První blok se zabývá kontextem v podobě vývoje stranického systému od konce 20. let do konce první republiky, a také právním rámcem pro ochranu republiky. Druhá část již je věnována samotným dějinám KSČ během tohoto období. Třetí část již je věnována analýze možností semilegální práce, což je hlavním tématem moji práce. Hlavním cílem je ukázat možnosti semilegální práce. Fakticky jde o způsob analýzy tehdejšího oficiálního stranického tisku, ve kterém mohly vycházet články o činnosti ilegálních zahraničních stran. Tyto články mohly posléze sloužit jako vzory pro domácí ilegální práci. Tento fakt je zkoumán ve druhé části analýzy. Práce se také částečně dotýká otázky vlivu Kominterny na organizaci těchto činností a i obecně vlivu na Kominterny na vnitřní řízení strany. Samotná analýza vychází z analýzy článků oficiální komunistických tiskovin (Rudé právo, Rudý prapor, Pochodeň atd.). Druhou část zdrojů tvoří archivní záznamy, podle kterých lze potvrdit možnosti užití těchto ilegálních metod práce. V samotné analýze se mi podařilo dojít k závěru, že zahraniční vzory, které mohli lidé nalézt v...
Komunistická strana Československa na cestě do ilegality
Vostrčil, Jan ; Doubek, Vratislav (vedoucí práce) ; Polášek, Martin (oponent)
Bakalářské práce pojednává o možnostech ilegální práce KSČ a její prezentace na příkladech ilegální práce zahraničních komunistických stran v legálním rudém tisku od konce dvacátých let až po konečné období legality KSČ během tzv. "druhé republiky". Samotná práce je rozdělena na tři tematické bloky. První blok se zabývá kontextem v podobě vývoje stranického systému od konce 20. let do konce první republiky, dále právním rámcem pro ochranu republiky a definicí pojmu anti-systémovosti. Druhá část již je věnována historickému vývoji, kterým KSČ prošla od bolševizace strany až k událostem, jimiž strana prošla během roku 1933. Třetí část již je věnována analýze možností ilegální práce za pomoci komparace. Fakticky jde o analyzování tehdejšího oficiálního stranického tisku, kde mohly vycházet články o činnosti ilegálních zahraničních stran. Tyto články mohly posléze sloužit jako vzory pro domácí ilegální práci. Tento fakt je zkoumán ve druhé části analýzy. Práce se také částečně dotýká otázky vlivu Kominterny na organizaci těchto činností. Za pomoci komparace metod ilegálních komunistických stran a skutečně prováděných akcí KSČ se budu snažit nalézt vhodnost využití těchto metod pro československé prostředí. Jako zdroje budou použity články oficiálních komunistických tiskovin (Rudé právo, Rudý prapor,...
Přímo volený prezident jako plebiscitární prvek v české politickém systému
Vostrčil, Jan ; Bíba, Jan (vedoucí práce) ; Znoj, Milan (oponent)
Diplomová práce se bude zabývat zkoumáním pozice přímo voleného prezidenta skrze plebiscitární přístup k demokracii. Tento přístup vychází z představy, že současná demokracie založená na hlasu lidu se v očích teoretiků plebiscitarismu stává nebezpečnou fikcí. Svá tvrzení podpírají několika trendy, mj. zvyšujícím se významem masových sdělovacích prostředků či personalizací politiky samotné, které výrazně omezují možnosti běžných občanů se podílet na politických rozhodnutích. Česká republika v tomto není výjimkou a zavedení přímé volby prezidenta je možné považovat pouze za nejviditelnější následek těchto trendů. Přes často negativní konotace spojené s pojmem plebiscitarismu v minulosti, tak při určitých modifikacích provedených Jeffrey Greenem a dalšími současnými politickými teoretiky plebiscitární demokracie, je možné o něm uvažovat jako o nejvhodnějším prostředku, jak kontrolovat činnost politiků, tedy i přímo voleného prezidenta. Hlavním cílem diplomové práce je popsat několik teoretických přístupů, které se zabývají plebiscitární demokracií jako možnou alternativou k řešení problémů soudobých demokracií. Tyto apely k "jinému smyslu/smyslům" jsou doplněny teorií politické performance, která pomáhá poodhalovat napětí uvnitř teorie plebiscitární demokracie samotné, kdy na jedné straně se snaží o...
Komunistická strana Československa na cestě do ilegality
Vostrčil, Jan ; Doubek, Vratislav (vedoucí práce) ; Polášek, Martin (oponent)
Bakalářské práce pojednává o možnostech semilegální práce KSČ od konce dvacátých let až po konečné období legality KSČ během tzv. "druhé republiky". Samotná práce je rozdělena na tři tematické bloky. První blok se zabývá kontextem v podobě vývoje stranického systému od konce 20. let do konce první republiky, a také právním rámcem pro ochranu republiky. Druhá část již je věnována samotným dějinám KSČ během tohoto období. Třetí část již je věnována analýze možností semilegální práce, což je hlavním tématem moji práce. Hlavním cílem je ukázat možnosti semilegální práce. Fakticky jde o způsob analýzy tehdejšího oficiálního stranického tisku, ve kterém mohly vycházet články o činnosti ilegálních zahraničních stran. Tyto články mohly posléze sloužit jako vzory pro domácí ilegální práci. Tento fakt je zkoumán ve druhé části analýzy. Práce se také částečně dotýká otázky vlivu Kominterny na organizaci těchto činností a i obecně vlivu na Kominterny na vnitřní řízení strany. Samotná analýza vychází z analýzy článků oficiální komunistických tiskovin (Rudé právo, Rudý prapor, Pochodeň atd.). Druhou část zdrojů tvoří archivní záznamy, podle kterých lze potvrdit možnosti užití těchto ilegálních metod práce. V samotné analýze se mi podařilo dojít k závěru, že zahraniční vzory, které mohli lidé nalézt v...
Komunistická strana Československa na cestě do ilegality
Vostrčil, Jan ; Doubek, Vratislav (vedoucí práce) ; Polášek, Martin (oponent)
Bakalářské práce pojednává o možnostech ilegální práce KSČ a její prezentace na příkladech ilegální práce zahraničních komunistických stran v legálním rudém tisku od konce dvacátých let až po konečné období legality KSČ během tzv. "druhé republiky". Samotná práce je rozdělena na tři tematické bloky. První blok se zabývá kontextem v podobě vývoje stranického systému od konce 20. let do konce první republiky, dále právním rámcem pro ochranu republiky a definicí pojmu anti-systémovosti. Druhá část již je věnována historickému vývoji, kterým KSČ prošla od bolševizace strany až k událostem, jimiž strana prošla během roku 1933. Třetí část již je věnována analýze možností ilegální práce za pomoci komparace. Fakticky jde o analyzování tehdejšího oficiálního stranického tisku, kde mohly vycházet články o činnosti ilegálních zahraničních stran. Tyto články mohly posléze sloužit jako vzory pro domácí ilegální práci. Tento fakt je zkoumán ve druhé části analýzy. Práce se také částečně dotýká otázky vlivu Kominterny na organizaci těchto činností. Za pomoci komparace metod ilegálních komunistických stran a skutečně prováděných akcí KSČ se budu snažit nalézt vhodnost využití těchto metod pro československé prostředí. Jako zdroje budou použity články oficiálních komunistických tiskovin (Rudé právo, Rudý prapor,...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.