Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Profesionální onemocnění pohybového a nervového ústrojí způsobená přetěžováním
Volfová, Eva ; Hrnčíř, Evžen (vedoucí práce)
Profesionální onemocnění pohybového a nervového ústrojí způsobená přetěžováním jsou zařazena podle seznamu nemocí z povolání do kapitoly II. (onemocnění způsobená fyzikálními faktory), kde jsou rozdělena podle jednotlivých diagnóz do čtyř položek. Tato onemocnění postihují muže i ženy a zasahují téměř do všech oborů ekonomické činnosti. Vzhledem k počtu každoročního hlášení těchto onemocnění, patří mezi nejvíce zastoupené. Proto je velmi důležitá prevence, zejména primární (opatření technická, technologická, organizační a zdravotnická). Příčinou profesionálních onemocnění pohybového a nervového ústrojí způsobených přetěžováním je dlouhodobá nadměrná a jednostranná zátěž určité části tohoto aparátu, kdy poškození postižené tkáně postupuje rychleji než její obnova. Vznikají postupně v těchto oblastech mikrotraumata a dále dystrofické změny vedoucí ke snížení prokrvení postižené tkáně a k následným progresím dystrofie. Mezi první příznaky patří bolest, otok a porucha funkce postižené oblasti. Postupně může dojít například až k deformitám kloubů nebo rupturám šlach. Základem léčby je vyřazení pracovníka z rizika přetěžování a následující léčba se odvíjí od jednotlivých diagnostikovaných onemocnění (konzervativní, chirurgická).

Viz též: podobná jména autorů
5 VOLFOVÁ, Eliška
5 Volfová, Eliška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.